*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Vardinis balsavimas: 2015-11-05 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas: čia

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas  Balsavimo rezultatai
Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-281 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo 24 13 1 9 1  
T-282 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko paskyrimo 24 22   2    
T-283 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo 24 24        
T-284 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 24 23     1  
T-285 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo tvarkos patvirtinimo 24 24        
T-286 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 24 24        
T-287 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2015 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo 23 22   1    
T-288 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 23 22     1  
T-289 Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ reorganizavimo prijungimo būdu prijungiant ją prie Pakruojo verslo informacijos centro pradžios 24 14 9 1    
T-290 Dėl vietinės reikšmės kelių, gatvių ir kelio statinių Pakruojo rajone sąrašo patvirtinimo 24 24        
T-291 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 24 13 2 8 1  
T-292 Dėl žemės mokesčio sumažinimo 24 22     2  
T-293 Dėl Pakruojo nestacionarių  socialinių paslaugų centro nuostatų  patvirtinimo 24 24        
T-294 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 24 24        
T-295 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinei mokyklai 24 17 1 5 1  
T-296 Dėl turto mainų 24 16   7 1  
T-297 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto nurašymo 25 15   9    
T-298 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo kultūros centrui 24 24        
T-299 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo 24 22   2    
T-300 Dėl Pakruojo kultūros centro nuostatų patvirtinimo  24 24        
T-301 Dėl leidimo nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą 24 22   2    
T-302 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto nurašymo 24 23   1    
T-303 Dėl pritarimo pasirašyti partnerystės sutartį su Šiaulių universitetu 24 24        
T-304 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo 24 22   1 1  
T-305 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo papildymo 24 18   6    
T-306 Dėl Pakruojo rajono  Klovainių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 23 23        
T-307 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, nustatymo 23 23        
T-308 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 23 17   5 1  
T-309 Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  22 13 2 7   1