*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2015-12-03 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-310 Dėl Pakruojo kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
T-311 Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo (informacija neskelbiama)
T-312 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių patvirtinimo
T-313 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
T-314 Dėl koordinatoriaus skyrimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano parengimui ir įgyvendinimui
T-315 Dėl Guostagalio seniūnijos Dvariūkų kaimo Sandėlio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo
T-316 Dėl pavadinimo suteikimo Linkuvos seniūnijos Gaižūnų kaimo gatvei
T-317 Dėl Linkuvos kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
T-318 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 metų vasario 20 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą“ patvirtinto objektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, sąrašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija
T-319 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo
T-320 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai“ priedo dalinio pakeitimo
T-321 Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo
T-322 Dėl šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“
T-323 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus Jono Šidlausko atleidimo iš užimamų pareigų
T-324 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo 
T-325 Dėl Pakruojo sporto klubo „Robusta“ atleidimo nuo  2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio
T-326 Dėl atleidimo nuo 2012-2015 metų  valstybinės žemės nuomos mokesčio
T-327 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Norbeworks“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo Pakruojo r. Linkuvos gimnazijai ir Pakruojo r. Linkuvos lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“ 
T-328 Dėl leidimo pirkti automobilius
T-329 Dėl Pakruojo kultūros centro nuostatų patvirtinimo
T-330 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
T-331 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-240 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ paskolos refinansavimo iš AB DNB banko į akcinę bendrovę Šiaulių banką“ 1 punkto pakeitimo