*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdžio pradžioje prisiekė naujas Tarybos narys Algirdas Vepštas, visuomeninio rinkimų komiteto „Kartu Pakruojo labui“ kandidatas.  Į Tarybą jis pateko vietoj visuomeninio rinkimų komiteto „Kartu Pakruojo labui“ atstovo Romo Medzvecko.

Posėdį pradėjo 24 tarybos nariai.
Posėdyje nedalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Alvidas  Vasiliauskas.

Vardinis balsavimas: 2015-12-29 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
 T-332 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Pamūšio k., Žvejų g., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės.  24 24        
T-333 Dėl Pakruojo r. Klovainių vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.  24  24        
T-334 Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. 23  16 5  2    1
T-335 Dėl Pakruojo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo. 23  15  3 5    1
 T-336 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  24 24        
 T-337 Dėl Linkuvos seniūnijos Gaižūnų kaimo Liepų, Pieninės, Vandentiekio, Vyšnių ir Tulpių gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.  24  24        
T-338 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  24 24        
 T-339 Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.  24  24        
T-340 Dėl atleidimo nuo mokesčių už patalpų centralizuotą šildymą.  24  14 3  6 1  
 T-341 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo.  24  16  2  6    
 T-342 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo.  24  17    7    
 T-343 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės lovų perprofiliavimo. 24  24        
 T-344 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-332 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės struktūros suderinimo“  pripažinimo netekusiu galios. 24  24        
 T-345 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-43 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.  24  18    6    
T-346 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 4 priedo dalinio pakeitimo.  24  24        
 T-347 Dėl leidimo atlikti statybos darbus Pakruojo rajono savivaldybės patalpose ir Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo. 24  16   8    
 T-348 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Klovainių seniūnijai. 24  18   6    
 T-349 Dėl viešosios įstaigos ,,Pakruojo būstas“ reorganizavimo.  24  15  7 2    
 T-350 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 24 19    2  3  
 T-351 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  20    4    
 T-352 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  20    4    
 T-353 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  20    4    
 T-354 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  20    4    
 T-355 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 24 19    5    
 T-356 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24 20    4    
 T-357 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 24  18    5  1  
 T-358 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 24  13  2  9    
 T-359 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 24 20    4    
 T-360 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 24 19   5    
 T-361 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  18   6    
T-362 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  19   5    
T-363 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 24  18   6    
 T-364 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  19    5    
 T-365 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto 2015 m. III ketvirčio ataskaitai. 24  15   8  1  
 T-366 Dėl pritarimo projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos infrastruktūros atnaujinimo bei plėtra Pakruojo savivaldybės teritorijoje“ įgyvendinimui. 24  24        
T-367 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo.  24  24        
 T-368 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų  komiteto sudarymo. 24  24        
 T-369 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komiteto sudarymo.  24  24