*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-01-28 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-1

Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo (informacija neskelbiama).

T-2

Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo (informacija neskelbiama).

T-3

Dėl Ilonos Meiliūnienės paskyrimo į Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

T-4

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų komisijos sudarymo.

T-5

Dėl sutikimo perduoti viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininko teises Šiaulių miesto savivaldybei.

T-6

Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

T-7

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo.

T-8

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-9

Dėl sutikimo perduoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn.

T-10

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

T-11

Dėl turto įgijimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

T-12

Dėl Lėšų, gautų už Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-13

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Administracinės komisijos sudarymo.

T-14

Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimą dėl 2011 m. gruodžio 27 d. paskolos sutarties Nr. 2S-14 pakeitimo.

T-15

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitai.

T-16

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo.

T-17

Dėl Pakruojo rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo.

T-18

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo.

T-19

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo.

T-20

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T282 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ I punkto pakeitimo.

T-21

Dėl Pakruojo rajono nestacionarių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-22

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo.

T-23

Dėl darbo sutarties pasibaigimo su Ona Lukšiene.

T-24

Dėl pritarimo Pakruojo miesto vietos veiklos grupės Pakruojo miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. projektui ir bendrojo finansavimo skyrimo jai įgyvendinti. |Pakruojo miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.|