*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-02-18 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-25

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2015 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.

T-26

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo fondo panaikinimo.

T-27

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės išteklių fondų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

T-28

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinio egzaminų centro bendradarbiavimo sutarčiai.

T-29

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

T-30

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2016 metų programos patvirtinimo.

T-31

Dėl Jaunimo problemų sprendimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2016-2018 m. priemonių plano patvirtinimo.

T-32

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

T-33

Dėl sutikimo reorganizuoti Pakruojo r. Klovainių vaikų lopšelį-darželį.

T-34

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

T-35

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo.

T-36

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 metų veiklos ataskaitai.

T-37

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

T-38

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai.

T-39

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių pardavimo.

T-40

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2015 metus.

T-41

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

T-42

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

T-43

Dėl šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“.

T-44

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-45

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo.

T-46

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

T-47

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto 2015 m. ketvirto ketvirčio veiklos ataskaitai.

T-48

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo.

T-49

Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ imti ilgalaikę paskolą ir įkeisti ilgalaikį turtą.