*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-04-28 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-106

Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-107 Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ direktoriaus 2015 metų  veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-108 Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-109 Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-110 Dėl Pakruojo rajono Žeimelio gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-111 Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-112 Dėl Pakruojo rajono Degesių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-113 Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-114 Dėl Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-115 Dėl Linkuvos kultūros centro  direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-116 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-117 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-118 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-119 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams.
T-120 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.
T-121 Dėl Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-122 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-123 Dėl Pakruojo rajono Lygumų  pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-124 Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.
T-125 Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Pakruojo rajono Lygumų pagrindinėje mokykloje.
T-126 Dėl Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-127 Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomosios veiklos 2016 m. vasaros laikotarpiu.
T-128 Dėl Pakruojo rajono Pašvitinio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
T-129 Dėl Pakruojo rajono Rozalimo  pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-130 Dėl Pakruojo rajono Rozalimo  pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
T-131 Dėl Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos struktūros pertvarkos.
T-132 Dėl Pakruojo rajono Klovainių vaikų lopšelio-darželio reorganizavimo.
T-133 Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
T-134 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.
T-135 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.
T-136 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2015 metų veiklos ataskaitos.
T-137 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos.
T-138 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos.
T-139 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų finansinės ataskaitos rinkinio patvirtinimo.
T-140 Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
T-141 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Guosta“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“.
T-142 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu.
T-143 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Šiaulių universiteto ketinimo protokolui.
T-144 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
T-145 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-146 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-147 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-148 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-149 Dėl leidimo nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą.
T-150 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai.
T-151 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto disponavimo.
T-152 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo“ priedo 11 eilutės pripažinimo netekusia galios.
 T-153 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 T-154 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo verslo informacijos centro 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 T-155 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 T-156 Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 T-157 Dėl Pakruojo rajono sporto centro nuostatų patvirtinimo.
 T-158 Dėl 2011 m. birželio 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. STN/1 nutraukimo.
T-159 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais.
T-160 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
T-161 Dėl Gedimino Grybės atsistatydinimo iš Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų.
T-162 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 21.1, 21.3, 23, 92, 123.8, 179, 216 punktų pakeitimo.
T-163 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastato-katilinės) nuomos sutarties patvirtinimo.
T-164 Dėl leidimo išsimokėtinai pirkti turtą.
T-165 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų.
T-166 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Lietuvos mokinių neformaliojo centro jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai įgyvendinti projektą „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra Lietuvos savivaldybėse“.
T-167 Dėl viešojo konkurso organizavimo į Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas.
T-168 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo verslo informacijos centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos.
T-169 Dėl Pakruojo verslo informacijos centro įgaliojimo vykdyti turizmo informacijos centro funkcijas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.