*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-05-26 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-170 Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos maksimalių veiklos rodiklių patvirtinimo.
T-171 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų nurašymo.
T-172 Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra.
T-173 Dėl leidimo Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrui nevykdyti socialinės veiklos.
T-174 Dėl leidimo Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namuose nevykdyti socialinės veiklos.
T-175 Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
T-176 Dėl viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininko teisių perdavimo Šiaulių miesto savivaldybei.
T-177 Dėl Pakruojo rajono Lygumų pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
T-178 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
T-179 Dėl Pakruojo rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
T-180 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
T-181 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių ilgalaikio turto perleidimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios.
T-182 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus normų Linkuvos socialinių paslaugų centre patvirtinimo.
T-183 Dėl maitinimo kainos Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre patvirtinimo.
T-184 Dėl viešame aukcione parduodamo Pakruojo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
T-185 Dėl disponavimo Pakruojo rajono savivaldybės turtu.
T-186 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ‚,Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“.
T-187 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybė.
T-188 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo į pareigas slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.
T-189 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo į pareigas slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.