*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-06-30 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-191 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendradarbiavimo sutarčiai.
T-192 Dėl Rozalimo seniūnijos Plaučiškių kaimo Šeduvos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
T-193 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo.
T-194 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-182  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto patvirtinimo“ pakeitimo.
T-195 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. T-224  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo.
T-196 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-322  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose II programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo.
T-197 Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Pakruojo rajono savivaldybėje 2016 metų programos patvirtinimo.
T-198 Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.
T-199 Dėl ugdymo įstaigų kopijavimo ir spausdinimo paslaugų kainų patvirtinimo.
T-200 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo.
T-201 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų deinstitucionalizacijos priemonių plano patvirtinimo.
T-202 Dėl Pakruojo rajono Lygumų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
T-203 Dėl Pakruojo rajono Rozalimo pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos.
T-204 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“.
T-205 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ priedo pakeitimo.
T-206 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo T-75 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2016 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
T-207 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Ūdekų k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės.
T-208 Dėl poilsio ir turizmo laikotarpio Pakruojo rajono savivaldybėje nustatymo.
T-209 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
T-210 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016-2017 metams patvirtinimo.
T-211 Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijai pirkti krovininį automobilį.
T-212 Dėl leidimo atlikti statybos darbus.
T-213 Dėl pritarimo turto panaudos sutarčiai (perdavimo-priėmimo aktui).
T-214 Dėl pritarimo projekto, planuojamo vykdyti pagal 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programą, įgyvendinimui.
T-215 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
T-216 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo 2014-2020 INTERREG V-A Latvijos-Lietuvos programos projektuose.
T-217 Dėl valstybės finansinės paramos skyrimo.
T-218 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.
T-219 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano 2015 metų įgyvendinimo ataskaitai.
T-220 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais Lietuvos kariuomenei.
T-221 Dėl pritarimo sudaryti Pakruojo rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Uggiate-Trevano savivaldybės (Italijos Respublika) bendradarbiavimo sutartį.
T-222 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo.
T-223 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
T-224 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo.
T-225 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.
T-226 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko skyrimo.
T-227 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Pakruojo rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
T-228 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
T-229 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
T-230 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
T-231 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo.
T-232 Dėl Pakruojo verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo.
T-233 Dėl pritarimo projekto „Tekstilės amatai Žiemgaloje“ įgyvendinimui.
T-234 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surinktas biologiškai skaidžias atliekas, priėmimo ir apdorojimo įkainio.
T-235 Dėl lėšų skyrimo projekto ‚,Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje“ įgyvendinimui.