*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-08-11 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-236

Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos Pakruojo kaimo gatvėms

T-237

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-340 „Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

T-238

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

T-239

Dėl pritarimo dalyvauti projekte.

T-240

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016–2017 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

T-241

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės studijų rėmimo fondo 2016 metų programos patvirtinimo.

T-242

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų sociokultūrinių paslaugų teikimo programos patvirtinimo.

T-243

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2016 metų pirmą pusmetį.

T-244

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

T-245

Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio patvirtinimo.

T-246

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

T-247

Dėl pritarimo projekto, planuojamo vykdyti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“, įgyvendinimui.

T-248

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

T-249

Dėl leidimo pirkti gaisrinį automobilį.

T-250

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

T-251

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo.

T-252

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

T-253

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2016 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

T-254

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto grąžinimo turto savininkui.

T-255

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-256

Dėl pritarimo projekto „Šilumos tiekimo tinklų plėtra Linkuvos mieste“ įgyvendinimui.

T-257

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

T-258

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono kultūros centrui.