*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-09-29 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-259

Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.

T-260

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo.

T-261

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra“ pakeitimo.

T-262

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

T-263

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

T-264

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

T-265

Dėl Išvados apie asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo.

T-266

Dėl pritarimo uždaryti atliekų priėmimo punktus (Rozalimo, Lygumų, Klovainių seniūnijose) ir visas Pakruojo rajono savivaldybėje esančias A ir B tipo konteinerines aikšteles.

T-267

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-268

Dėl Pakruojo kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-269

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016–2017 mokslo metais nustatymo“ 1 priedo pakeitimo.

T-270

Dėl 2016 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo.

T-271

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo papildymo.

T-272

Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijai pirkti krovininį automobilį.

T-273

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

T-274 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.
T-275 Dėl priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.
T-276 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo.
T-277 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
T-278 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės projektų, finansuotinų  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, įgyvendinimo.
T-279 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ projektų, numatytų įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, įgyvendinimo.
T-280 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.
T-281 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinei mokyklai.
T-282 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
T-283 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinių būstų fondo plėtros.
T-284 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto I ketvirčio veiklos ataskaitai.