*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 24  tarybos nariai.

Posėdyje nedalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Emilijus Junevičius.

Svarstant 22 darbotvarkės klausimą išvyko Justinas Jasiukaitis.

Vardinis balsavimas: 2016-10-27 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-285

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

24 21      3  
T-286

Dėl ikimokyklinių ugdymo grupių darbo trukmės nustatymo.

24 24        
T-287

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Kozlovo savivaldybės (Lenkijos Respublika) draugystės sutarčiai.

24  24        
T-288

Dėl Pakruojo rajono Degesių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

24 23   1    
T-289

Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

 24 23    1    
T-290

Dėl Pakruojo rajono Žeimelio gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

 24 23   1    
T-291

Dėl Pakruojo rajono Rozalimo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

 24 23   1    
T-292

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo.

 24  24        
T-293

Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

 24 23    1    
T-294

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo papildymo.

 24  24        
T-295

Dėl pritarimo projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ įgyvendinimui.

 24 24        
T-296

Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo  Nr. T-253 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2016 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 23  23        
T-297

Dėl Pakruojo rajono kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, pakuočių atliekų esamų ir planuojamų konteinerių aikštelių išdėstymo schemų patvirtinimo.
/data/public/uploads/2022/09/d2_pr2016102713_1.zip

24  24        
T-298

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupėse.

 24 24        
T-299

Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

 24 24        
T-300

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

 24 16  1 4 3  
T-301

Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

 23 11  3  8 1  1
T-302

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neveiksnių asmens būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.

 24 24        
T-303 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ pakeitimo.  24 24        
T-304 Dėl Pakruojo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorei Liucijai Stulgienei.  24 23   1    
T-305 Dėl priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.  24  18    1  5  
T-306 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 23  14 1  7  1  
T-307 Dėl Linkuvos kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  23 22   1    
T-308 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.  23  12  2  9    
T-309 Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. 23 23        
T-310 Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei įkeisti turtą. 23 22   1    

PRIEŠ 12 (T-296) KLAUSIMO SVARSTYMĄ
Tarybos narys A. Vepštas paprašė leisti nusišalinti

UŽ NENUSIŠALINIMĄ:
BALSAVIME DALYVAVO - 22
UŽ - 11
PASIŪLYMAS PRIIMTAS (lėmė pirmininkaujančio balsas)