*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-11-24 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-311

Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-312

Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-313

Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-314

Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-315

Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-316

Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-317

Dėl Pakruojo rajono Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-318

Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-319

Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-320

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.

T-321

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-296 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2016 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

T-322

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d.  sprendimo Nr. T-274 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

T-323

Dėl Pakruojo sporto klubo „Robusta“ atleidimo nuo  2016 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio.

T-324

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Pašilio kaimo ir Pakruojo kaimo vakarinės dalies susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo.

T-325

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo.

T-326

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto nuomos.

T-327

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo.

T-328

Dėl leidimo nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą.

T-329 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo.
T-330 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo vandentiekis“.
T-331 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
T-332 Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžio 2017 metams nustatymo.
T-333 Dėl finansinės paramos suteikimo Pakruojo rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijoms „Peluodžiai“ ir „Švitinėlis“.
T-334 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
T-335 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vienos valandos kainos patvirtinimo.
T-336 Dėl tęstinio aktyvaus gydymo paslaugos teikimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei.
T-337 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo.