*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-12-22 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-338

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-339

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo vandentiekis“.

T-340

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“.

T-341

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

T-342

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

T-343

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl garantijos suteikimo UAB „Pakruojo vandentiekis“ pakeitimo.

T-344

Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

T-345

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio.

T-346

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-347

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Norbeworks“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos mieste nustatymo.

T-348

Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo.

T-349

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo.

T-350

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą“ pakeitimo.

T-351

Dėl savivaldybės tarybos atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą.

T-352

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.

T-353

Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.

T-354

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2017–2019 m. strateginis veiklos planas

T-355

Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-356 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
T-357 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
T-358 Dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.
T-359 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
T-360 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos viešosios įstaigos Lygumų paslaugų centro buveinei registruoti.
T-361 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos viešosios įstaigos Guostagalio paslaugų centro buveinei registruoti.
T-362 Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Lygumų paslaugų centrą.
T-363 Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą Guostagalio paslaugų centrą.