*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Peržiūrėti Tarybos sprendimą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jo galiojimą galima adresu https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/ pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
   
T-1

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl įgaliojimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo. ( T-1)

T-2

Dėl Pakruojo seniūnijos Pakruojo miesto Vasaros  siaurosios ir Mažeikonių kaimo Rožių tako gatvių pavadinimų pakeitimo. ( T-2)

T-3

Dėl Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. ( T-3)

T-4

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. ( T-4)

T-5

Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. ( T-5)

T-6

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, esančių Jackonių k. 4, Lygumų sen., Pakruojo r. sav., pardavimo.

T-7

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitai. ( T-7)

T-8

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai. ( T-8)

T-9

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, esančių Sukmedžio k. 5, Lygumų sen., Pakruojo r. sav., pardavimo.

T-10

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių Pušaloto g. 9C, Klovainių mstl., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., pardavimo.

T-11

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, esančių Marko Šreiberio g. 2, Pakruojyje, pardavimo.

T-12

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių Mokyklos g. 3, Degėsių k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav., pardavimo.

T-13

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

T-14

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. ( T-14)

T-15

Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto 2017–2018 metų programos patvirtinimo. ( T-15)

T-16 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2016 metus. ( T-16)
T-17 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Linksmučių k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės. ( T-17)
T-18 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Kundročių k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės. ( T-18)
T-19 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Beržinių k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės. ( T-19)
T-20 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-330 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti,  ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo vandentiekis“ pripažinimo netekusiu galios. ( T-20)
T-21 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-344 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. ( T-21)
T-22 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto, esančio T. Grotuso g. 4, Žeimelio mstl., Pakruojo r. sav., pardavimo.
T-23 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinių būstų fondo plėtros. ( T-23)
T-24 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-341 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdymo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. ( T-24)
T-25 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-339 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. ( T-25)
T-26 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. ( T-26)
T-27 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įkainių už komunalinių atliekų surinkimą ir transportavimą patvirtinimo. ( T-27)