*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Maudymosi sezonas Lietuvoje oficialiai prasideda 2023 m. birželio 1 d. ir trunka iki rugsėjo 15 d.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija šiais metais organizuoja  Žeimelio tvenkinio, Pakruojo tvenkinio,  Klovainių tvenkinio, Petrašiūnų maudyklos, Laičių maudyklos, Šukionių maudyklos,  Guostagalio tvenkino,   Žvirblonių tvenkinio vandens kokybės stebėseną. Taip pat bus imami smėlio mėginiai dėl žmogui patogeninių helmintų ir jų kiaušinėlių ištyrimo iš stebimų maudyklų paplūdimių.

Maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių parametrų vertės turi neviršyti Lietuvos Higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nurodytų verčių. Parametrų vertėms viršijus HN reikalavimus ar susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga, atliekami papildomi tyrimai. Tyrimų dažnumas priklauso nuo susidariusių situacijų. Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. AV-302Dėl Pakruojo rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2023 metų kalendorinio grafiko patvirtinimo“ patvirtintu grafiku tyrimus kas dvi savaites atliks UAB „Darnaus vystymosi instituto“ laboratorija.