*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Nustatytas valstybės rinkliavos mokestis už civilinės būklės aktų registravimą civilinės metrikacijos įstaigose, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ir papildymą ir dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą.

KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SARAŠAS
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458)

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:    
 • santuokos įregistravimą - 30 Eur;
 • užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą -10 Eur;
 • civilinės būklės aktų įrašų papildymą, pakeitimą, (išskyrus  vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas  civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)) -10 Eur;
 • civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą -12 Eur;
 • vardo ir pavardės pakeitimą -12 Eur;
 • užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur;
 • pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą - 6 Eur;
 • užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur;
 • santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose - 70 Eur;
 • civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš  civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos  Respublikos  įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formas, išdavimą  - 4,3 Eur;
 • daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą - 4,3 Eur.

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas banke:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija,
Gavėjo bankas - AB bankas "Swedbank",
Sąskaita – LT247300010112394300,
Įmokos kodas - 52865,
Mokėjimo paskirtis - valstybės rinkliava.