*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Jaunimo organizacijos
Jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

Adresas Prof. S. Ušinsko g. 26, LT-3153 Pakruojis
Telefonas Mob. 8 670 21 089
El. paštas dovile.pasakinskiene@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/lsbpakruojis/
Vadovė Dovilė Pašakinskienė
Veiklos sritis Organizuoti pirmosios pagalbos mokymus, paramą ir pagalbą našlaičiams, invalidams, seneliams, nelaimės ištiktiems žmonėms. Steigti slaugos ligoninių, senelių namus ir pensionatus.

Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Adresas J. Pakalnio g. 1A, Linkuva LT-83442 Pakruojo raj.
Telefonas Mob. 8 629 517 01
El. paštas jaunimas.linkuva@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/LVJUC/
Vadovė Renata Dambrauskaite Pėželienė
Veiklos sritis Vaikų ir jaunimo kūrybingumo ugdymas, užimtumo organizavimas.

Triškonių jaunimo klubas

Adresas Triškonių kaimas, Linkuvos seniūnija, LT-83439  Pakruojo rajonas
Telefonas Mob. 8 621 295 60
El. paštas danutedovydaitiene@gmail.com
Vadovė Danutė Dovydaitienė
Veiklos sritis Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų turiningo laisvalaikio organizavimas, jaunimo užimtumo  problemų sprendimas, savanoriškos pagalbos skatinimas.

Kultūros klubas „Tritonas“

Adresas Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis
Telefonas mob. 8 650 43 393
El. paštas tritonascc@gmail.com
Socialinis tinklas https://lt-lt.facebook.com/Tritono-Gitaros
Vadovas Romualdas Klupšas
Veiklos sritis Organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų muzikinį švietimą, kultūrinius renginius ir leidybą.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Pakruojo skyrius"

Adresas Kęstučio g. 4, LT-83152  Pakruojis
Telefonas Mob. 8 608 015 05
El. paštas lin.katilius@gmail.com 
Vadovas Linas Katilius
Veiklos sritis Organizuoti švietėjiškus ir kultūrinius renginius, diskusijas, susitikimus. Skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas ir visuomenei bei valstybei naudingą jaunimo veiklą.

Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Adresas Vytauto Didžiojo g. 63, LT-83158  Pakruojis
Telefonas mob. 8 624 739 60
El. paštas pakruojoas@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/pakruojoapskritasisstalas/
Vadovė Simona Lipskytė
Veiklos sritis Formuoti ekonominę, teisinę bei socialinę aplinką, sudarančią sąlygas plėtotis aktyviai jaunimo organizacijų veiklai, siekti pokyčių jaunimo politikoje, kurie gerintų jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatinti rajono jaunimo organizacijų iniciatyvas. Rengti susitikimus, diskusijas, konferencijas ir kitus renginius.

Laisvalaikio klubas „Rozalinas"

Adresas Kapų g. 14, Rozalimo mstl., LT-83245 Pakruojo raj.
Telefonas Mob. 8 627 012 99
El. paštas vyytss@gmail.com
Vadovas Vytautas Kanišauskas
Veiklos sritis Propaguoti kultūrinę ir sportinę veiklą kaime, seniūnijoje, bendrauti su kitų seniūnijų ir rajonų sportininkais, organizuoti renginius ir varžybas bei juose dalyvauti.
Klovainių jaunimo klubas
Adresas Žalioji g. 19, Klovainių mstl., Klovainių seniūnija, LT-83206 Pakruojo raj.
Telefonas Mob. 8 628 609 34
El. pašto klovainiu.jaunimas@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com
Vadovas Martynas Navickas
Veiklos sritis Burti Klovainių miestelio ir gretimų kaimų jaunimą, skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, organizuoti konferencijas, seminarus, sportinius ir kitus renginius bei projektus jaunimui. Stiprinti jaunų žmonių tarpusavio supratimą, skatinti bendrą veiklą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką visuomenėje.

Nacionalinių organizacijų padaliniai

Lietuvos moksleivių sąjungos Pakruojo mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC)

Adresas

Gimnazijos g. 24, Linkuva, LT – 83435 Pakruojo raj.

Telefonas

Mob. 8 623 03525

El. paštas

evelinaeidukaite5@gmail.com

Socialinis tinklas

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080492654127; https://www.moksleiviai.lt/

Vadovas

Evelina Eidukaitė

Veiklos sritis

Atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Lietuvos skautijos Šiaulių krašto „Eglės“ draugovė

Adresas

Vytauto Didžiojo g. 1, Bardiškių k., LT- 83362 Pakruojo r.

Telefonas

Mob. 8 695 138 65

El. pašto

paulina.macev@gmail.com

Socialinis tinklas

https://skautai.lt/; https://www.facebook.com/profile.php?id=100063777810966

Vadovė

Paulina Macevičienė

Veiklos sritis

Burti skautus, auginti stiprias, atsakingas, patriotiškas ir mylinčias asmenybes, ugdyti gyvenimo įgūdžius jauniems žmonėms.

Su jaunimu dirbančios organizacijos
Su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu.

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono policijos komisariato

Adresas V. Didžiojo g. 15, LT-3155 Pakruojis
Telefonas

Mob. 8 695 948 63

El. paštas nikalajevasb@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/groups/248214555617064/
Vadovas Benas Nikalajevas
Veiklos sritis Organizuoti nepilnamečių užimtumą, fizinį lavinimą, papildomą švietimą po pamokų, ugdyti jaunosios kartos pilietinį aktyvumą, sąmoningumą. Organizuoti psichologinę, teisinę, socialinę pagalbą klubo narių šeimoms. Organizuoti vaikų ir jaunimo susibūrimus. Teikti psichologinę pagalbą netinkamo elgesio, vartojantiems narkotikus ir toksines medžiagas, turintiems kitų žalingų įpročių vaikams. Organizuoti jaunimo teisinį švietimą, konsultuoti tėvus, turinčius vaikų auklėjimo problemų.
Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos Atviras jaunimo centras
Adresas L. Giros g. 4, LT-83150 Pakruojis
Telefonas Mob. 8 656 889 98
El. paštas pakruojoajc@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/pakruojoatvirasjaunimocentras/
Vadovas Vytautas Girdzijauskas
Veiklos sritis Atlikti atvirą ir mobilų darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą. Pagrindiniai tikslai: sukurti sąlygas jaunimui dalyvauti atvirojo jaunimo centro veikloje, ypač siekiant įtraukti į ją mažiau galimybių turintį jaunimą ir neaktyvius jaunus žmones; užtikrinti, kad atvirame jaunimo centre organizuojama veikla atitiktų jaunų žmonių poreikius ir prisidėtų prie jauno žmogaus asmenybės tobulinimo, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo; sukurti sąlygas, kad jauni žmonės būtų motyvuojami dalyvauti jų interesus atitinkančioje veikloje, skatinami tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.
Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro atvira jaunimo erdvė
Adresas J. Pakalnio g. 1A, Linkuva, LT-83442 Pakruojo raj.
Telefonas Mob. 8 629 517 01
El. paštas dp.renata@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/LVJUC/
Vadovė Renata Dambrauskaitė Pėželienė
Veiklos sritis Vykdyti atvirą darbą su jaunimu. Pagrindiniai tikslai: sukurti sąlygas jaunimui dalyvauti atvirosios jaunimo erdvės veikloje, ypač siekiant įtraukti į ją mažiau galimybių turintį jaunimą ir neaktyvius jaunus žmones; užtikrinti, kad atvirojoje jaunimo erdvėje organizuojama veikla atitiktų jaunų žmonių poreikius ir prisidėtų prie jauno žmogaus asmenybės tobulinimo, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo; sukurti sąlygas, kad jauni žmonės būtų motyvuojami dalyvauti jų interesus atitinkančioje veikloje, skatinami tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.
Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ atvira jaunimo erdvė
Adresas E. Leijerio al. 5., Žeimelio mstl. LT-83379 Pakruojo raj.
Telefonas Mob. 8 610 025 07
El. paštas zeimelioaje@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/%C5%BDeimelio-atvira-jaunimo-erdv%C4%97-108342078202324/
Jaunimo darbuotoja Jūratė Kugrėnaitė
Veiklos sritis Vykdyti atvirą darbą su jaunimu. Pagrindiniai tikslai: sukurti sąlygas jaunimui dalyvauti atvirosios jaunimo erdvės veikloje, ypač siekiant įtraukti į ją mažiau galimybių turintį jaunimą ir neaktyvius jaunus žmones; užtikrinti, kad atvirojoje jaunimo erdvėje organizuojama veikla atitiktų jaunų žmonių poreikius ir prisidėtų prie jauno žmogaus asmenybės tobulinimo, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo; sukurti sąlygas, kad jauni žmonės būtų motyvuojami dalyvauti jų interesus atitinkančioje veikloje, skatinami tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

Mokinių savivalda
Mokinių savivalda yra mokinių teisė ir laisvė savanoriškai priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo įstaigoje.

Lietuvos moksleivių sąjungos Pakruojo padalinys
Adresas Gimnazijos g. 32, Linkuva, LT-83435, Pakruojo raj.
Telefonas Mob. 8 623 03525
El. paštas evelinaeidukaite5@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/LMS-Pakruojo-mokini%C5%B3
Vadovas Evelina Eidukaitė
Veiklos sritis Atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinių seimas
Adresas P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis
Telefonas Mob. 8 617 889 42
El. paštas greta.gudaite@yahoo.com
Socialinis tinklas https://www.facebook.com/atzalynog
https://atzalynas.net/index.php?page=mokiniu-savivalda
Vadovė Greta Gudaitė
Veiklos sritis Burti tvirtą, atsakingą ir savarankišką mokinių bendruomenę, kurioje atsiskleistų teigiami lyderio bruožai. Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Linkuvos gimnazijos mokinių parlamentas

Adresas Gimnazijos g. 24, Linkuva, LT-83435 Pakruojo r.
Telefonas Mob. 8 662 177 71
El. paštas nojus.strockis@moksleiviai.lt
Socialinis tinklas

https://www.linkuvosgimnazija.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/mokiniu-parlamentas
https://www.facebook.com/gelazvioleta/

Vadovas Nojus Strockis
Veiklos sritis Svarstyti ir, suderinus su gimnazijos administracija, tvirtinti svarbiausių mokinių renginių planus. Planuoti ir organizuoti mokinių neformaliojo ugdymo veiklą bei laisvalaikį. Organizuoti mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.

Žeimelio gimnazijos mokinių taryba

Adresas Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelis LT-83376, Lietuva
Telefonas Mob. 8 626 29701
El. paštas faustabut@gmail.com
Socialinis tinklas https://www.zeimeliogimnazija.lt/struktura-ir-kontaktai/savivaldos-institucijos/mokiniu-taryba/
Vadovė Fausta Butaitė
Veiklos sritis Priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo įstaigoje. Skatinti mokinių savivaldos plėtra mokykloje.

Balsių pagrindinės mokyklos seniūnų taryba

Adresas Augustavo g. 2 Balsių k., LT- 83475 Pakruojo r.
Telefonas Mob. 8 629 20208
El. paštas linas.katinas@gmail.com
Socialinis tinklas https://balsiupm.lt/struktura-ir-kontaktai/mokiniu-seniunu-taryba;
https://www.facebook.com/Balsi%C5%B3-pagrindin%C4%97-mokykla-1674366209516559/
Vadovė Linas Katinas
Veiklos sritis Ugdyti moksleivių pilietiškumą, sąmoningumą, tapatumo mokyklai jausmą, gerinti socialinius įgūdžius. Puoselėti mokyklos tradicijas, organizuoti renginius, akcijas. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. Atstovauti mokinių interesams, spręsti mokykloje iškilusias problemas bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, administracija.

Lygumų pagrindinės mokyklos mokinių taryba

Adresas Mokyklos g. 7, Lygumai, LT-83306 Pakruojo r.
Telefonas Mob. 8 605 72765
El. paštas eva.petkeviciute@lygumai.lt
Socialinis tinklas https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/;   
https://www.facebook.com/lygumupagrindine/
Vadovas Eva Petkevičiūtė
Veiklos sritis Vienyti Lygumų pagrindinės mokyklos mokinius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant mokyklų bendruomenių veikloje, kitose savivaldose.

Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos klasių seniūnių taryba

Adresas P. Mašioto g. 45, LT-83135, Pakruojis
Telefonas Mob. 8 623 35835
El. paštas t.aleksejevaite@gmail.com
Socialinis tinklas http://zemynapm.lt/;                                 
https://www.facebook.com/PakruojoZemyna/
Vadovė Tina Aleksejevaitė
Veiklos sritis Priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo įstaigoje. Skatinti mokinių savivaldos plėtra mokykloje.

Neformalios jaunimo grupės
Neformalios  jaunimo  grupės,  organizacijos  - neregistruotos  juridinių  asmenų  registre

Neformali jaunimo grupė „Šukionių jaunimėlis“
El. paštas

dalius.dalius123@gmail.com

Vadovė

Dalius Kanišauskas

Veiklos sritis Organizuoti turiningą jaunimo laisvalaikį, skatinti jų saviraišką bei visuomenei naudingą ir savanorišką veiklą.
Gačionių kaimo neformali jaunimo grupė
El. paštas arturaslapsis@gmail.com
Vadovas Artūras Lapšis
Veiklos sritis Organizuoti turiningą jaunimo laisvalaikį, skatinti jų saviraišką ir sveiką gyvenimo būdą.
Žeimelio neformali jaunimo grupė
El. paštas

zeimelio.aje@gmail.com

Vadovė

Danielė Lekavičiūtė

Veiklos sritis Organizuoti turiningą jaunimo laisvalaikį, skatinti jų aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą bei bendruomenei naudingą veiklą.
Linkuvos neformali jaunimo grupė
El. paštas aldaskleinas@gmail.com
Vadovas Aldas Kleinas
Veiklos sritis Organizuoti turiningą jaunimo laisvalaikį, skatinti jų saviraišką bei bendruomenei naudingą veiklą.

Neformali jaunimo grupė „Rozalimo jaunimėlis“

El. paštas

januseviciuteauguste@gmail.com

Vadovė

Augustė Januševičiūtė

Veiklos sritis

Organizuoti turiningą jaunimo laisvalaikį, skatinti jų saviraišką bei bendruomenei naudingą veiklą.

Neformali jaunimo grupė „Veiksmas Petrašiūnuose“

El. paštas

-

Vadovė

Martyna Sinkutė

Veiklos sritis

Organizuoti turiningą jaunimo laisvalaikį, skatinti jų saviraišką bei bendruomenei naudingą veiklą.