*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Apie projektą LT03-2-SAM-K01-013 „Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose“

Apie projektą LT03-2-SAM-K01-013 „Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų...

Baigiantis liepai įvyko projekto LT03-2-SAM-K01-013 „Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose“ atidarymo renginys, kurį organizavo Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“. Projekto vykdytojas – Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, projekto partneris – Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projektas įgyvendinimo pradžia 2021-03-29, pabaiga 2022-09-30. Projektą pristatė projekto vadovė, visuomenės sveikatos biuro direktorė Laisvida Badauskienė, projekto administratorė Lina Mikolaitytė.

Bendra projekto vertė – 273 965,00 Eur, kurią sudaro Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 172 323,09 Eur, LR biudžeto 30 410,11 Eur ir 71 230, 90 Eur Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių biudžetų lėšos.

Projekto tikslas – atlikti Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūros atnaujinimą bei pagerinti vaikams ir jaunimui teikiamų sveikatos paslaugų kokybę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo psichinei sveikatai.

Pakruojo rajono savivaldybė priskiriama vidutinio silpnumo socialinių rodiklių visuma pasižyminčiai teritorijai.  Rajono ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų infrastruktūros būklė yra išties prasta: nusidėvėjusi sienų, lubų, grindų apdaila, seni apšvietimo prietaisai, elektros instaliacija, nusidėvėję sanitariniai prietaisai, o kai kuriuose kabinetuose jų iš vis nėra. Turima infrastruktūra sunkiai leidžia užtikrinti darbo sąlygas visuomenės sveikatos specialistams.

Su Pakruojo rajono savivaldybės penktų, septintų ir devintų (gimnazijos pirmų) klasių moksleivių 2016 m. ir 2020 m. atliktu moksleivių gyvensenos tyrimu, kuriame išskirtinis dėmesys buvo skirtas moksleivių psichinės sveikatos įvairiems aspektams, tokiems kaip: alkoholio, narkotikų vartojimo tendencingumas, patyčių paplitimas mokinių tarpe, mokinių laimingumo būsenos bei sveikatos būklės įsivertinimas rezultatais supažindino Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Laima Miežienė.    

Projekto įgyvendinimo metu iki 2022 m. Pakruojo rajone 17 (iš jų 5 naujai įrengti), o Šilalės r. – 9 (iš jų 1 įrengtas naujai) sveikatos kabinetai bus aprūpinti sveikatos paslaugų teikimui būtinais baldais, įranga ir metodinėmis priemonėmis. Planuojama, kad moderniuose kabinetuose paslaugos bus teikiamos 2 394 Pakruojo rajono vaikams ir jaunuoliams. Projekto įgyvendinimo metu iš viso numatyta įsigyti 4757 vnt. priemonių (baldų, įrangos ir metodinių priemonių), iš jų psichikos sveikatai skirtų daugiau kaip 86 proc. visų planuojamų įsigyti priemonių skaičiaus. Didelė dalis planuojamų įsigyti įrangos ir priemonių yra priskiriama inovatyvioms technologijoms, todėl vaikams, su sveikatos stiprinimu susijęs mokymosi procesas taps patrauklesnis ir priimtinesnis.

Projekto naudą labiausiai pajaus Pakruojo ir Šilalės rajonų ikimokyklinio, pradinio pagrindinio bei vidurinio mokyklinio ugdymo amžiaus vaikai, sveikatos kabinetų specialistai, ugdymo įstaigų darbuotojai, vaikų tėvai bei visa visuomenė.

Projekto įgyvendinimo eigoje yra vykdomas projekto viešinimas internete ir socialiniuose tinkluose teikiami pranešimai žiniasklaidai.

Projekto pristatymo renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė,  Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorė Laimutė Kazokaitienė, psichologė Inga Jankauskienė, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, socialiniai darbuotojai, tėvų tarybos atstovai, J. Pakalnio muzikos mokyklos Pakruojo atviro jaunimo centro jaunimo atstovai, vaikai ir jų tėveliai bei Šilalės ir Pakruojo rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biuro atstovai, visuomenės sveikatos specialistai.

Renginio dalyviams lektorė, Mindfulness ir Mindful Joga trenerė Laura Pečeliūnienė pravedė dviejų dalių dėmesingo įsisąmoninimo mokymus – užsiėmimus efektyviam streso ir bendros kūno įtampos mažinimui.

Kavos pertraukėlių metu vyko diskusijos bei projekto įgyvendinimo aptarimas.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti čia


Laima Miežienė
Pakruojo rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė