*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Priklausomybių paplitimo apžvalga ir prevencija Pakruojo rajono savivaldybėje

Priklausomybių paplitimo apžvalga ir prevencija Pakruojo rajono savivaldybėje

 

Mūsų savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje bei visame pasaulyje buvo ir yra aktualu psichiką veikiančių priklausomybių paplitimas, kurios vienaip ar kitaip neigiamai veikia tiek fizinę, tiek psichinę - emocinę žmogaus sveikatą, veda į socialinę degradaciją, trumpina gyvenimo trukmę, tampa viena iš pagrindinių veiksnių įvairių ligų atsiradimui, pirmalaikio mirtingumo ir/ar suicidų priežastimi.

Su laikmečiu skirtingų priklausomybių paplitimo mastas kinta, nes  atsiranda vis naujų psichiką veikiančių preparatų, kurie stumia iš rinkos ankstesniuosius. Jeigu prieš kurį tai laiką jaunimo tarpe labiau buvo stebimas polinkis į alkoholio vartojimą, tabako rūkymą,  tai šiuo laikmečiu juos keičia ir/arba papildo vis labiau prieinamas svaiginimasis narkotinėmis medžiagomis, tabako rūkymą keičia elektroninės cigaretės ir panašiai.

Visose šalies savivaldybėse, tame tarpe ir Pakruojo r. savivaldybėje, nuo 2016 m. periodiškai kas keturi metai, yra atliekamas reprezentyvus 5, 7 ir 9 kl. (gimnazijos 1 kl.) moksleivių gyvensenos tyrimas. Anoniminių anketų pagalba vienas iš apklausos tikslų buvo išsiaiškinti moksleivių rizikingą elgseną jiems užduodant klausimus apie rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą. Išanalizavus šių tyrimų rezultatus ir atlikus lyginamąją studiją ketverių metų intervale nustatyta, kad

  • Pakruojo r. ugdymo įstaigose 5, 7, ir 9 kl.  moksleivių tarpe buvo 1 proc. mažiau moksleivių, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą per mėnesį rūkė tabako gaminius.
  • Mokinių, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė elektronines cigaretes 2020 m. buvo 7,7 proc. daugiau nei 2016 m., ypač padaugėjo 7 kl. (12,1 proc.) ir 9 kl. (13,6 proc.) elektronines cigaretes rūkančių moksleivių.
  • 2020 m. Pakruojo rajono mokyklose 3 proc. padaugėjo mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus. Devintokų padaugėjo 6,7 proc., septintokų 5,9 proc., o penktokų buvo 2,2 proc. mažiau lyginant su 2016 m.
  • Narkotinių medžiagų vartojimas, tai yra vaikų, kurie bent kartą per savo gyvenimą vartojo kanapes („žolę“, marihuaną, hašišą) 2020 m. sumažėjo 26 proc. lyginant su 2016 m. atlikto tyrimo rezultatais (5 kl. sumažėjo 16,2 proc., 7 kl. sumažėjo 19,8 proc., o 9 kl. 41,5 proc.).

Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2019 m. Lietuvoje mirė 81 asmuo, nors Pakruojo r. savivaldybėje dėl minėtų priežasčių nebuvo nė vieno mirties atvejo. Alkoholio vartojimo pasekoje šalyje 2019 m. mirė 534 asmenys, tai yra 27 asmenimis daugiau, nei 2018 m. Pažymėtina tai, kad skirtingai nei dėl narkotinių medžiagų vartojimo, alkoholio poveikyje 2019 m. jau nebebuvo nei vienos savivaldybės, kurioje būtų išvengta mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu. Pakruojo r. savivaldybėje santykyje savivaldybė/Lietuva šis rodiklis tiek 2018 m., tiek 2019 m. buvo apie 6,5 proc. didesnis už šalies vidurkį.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis sergamumo ir ligotumo priklausomybės ligomis Pakruojo r. savivaldybėje 2011-2018 m. lentelėje Nr. 1 matome atvejų abs. skaičius iš viso ir abs. skaičius, kurie iš jų siejami tik su narkomanija:

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sergamumas iš viso 9 8 12 12 4 11 16 6
Iš jų narkomanija - - - - - - 1 -
Ligotumas iš viso 500 477 465 433 420 409 405 400
Iš jų narkomanija 3 4 3 2 3 3 3 3

Bendrą rizikos veiksnių poveikį žmogaus sveikatai, ligų paplitimą, intervencijų bei gydymo veiksmingumą rodo pagrindinis gyventojų sveikatos rodiklis - gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT). Pakruojo rajono savivaldybėje VGT 2017 m. buvo 72,9 m., 2018 m. - 74,0 m., o 2019 m. - 73,9 m., (2,6 m. trumpesnė nei Lietuvos vidurkis). Tikėtina, kad 2019 m. gimęs Lietuvos gyventojas vidutiniškai nugyvens 76,5 metų.

Stiprinant priklausomybių prevenciją mūsų savivaldybėje 14-21 metų amžiaus jaunimo grupėje vykdoma ankstyvosios intervencijos programa, kuri apibrėžiama kaip socialinių, pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas vaikams po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14 iki 21 metų amžiaus, siekiant motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas (konfidencialus) bei įpareigojantis, kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė. Užsiėmimus veda pedagoginių psichologinių tarnybos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, visuomenės sveikatos specialistai ir kiti specialistai).

Asmenis, turinčius problemų dėl priklausomybės alkoholiui ir ieškančius pagalbos ir/arba jų artimuosius, visuomenės sveikatos biure konsultuoja specialistas.  

Siekiant turėti aiškią, integruotos pagalbos asmenims, žalingai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar sergantiems priklausomybės ligomis, jų artimiesiems, Pakruojo savivaldybėje vykdomas socialinių, gydymo ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų bendradarbiavimas ir tęstinės pagalbos užtikrinimas, kurį reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. AV-283 patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės psichoaktyviąsias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašas.

Daugiau informacijos apie vykdomą priklausomybių prevenciją ir dėl konkrečios pagalbos sau ar dėl savo artimojo, galite gauti Visuomenės sveikatos biure L. Giros g. 3D, Pakruojis.

Laima Miežienė
visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė