*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Antrinę teisinę pagalbą organizuoja Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Dvaro g. 123A, LT-76208 Šiauliai, tel. (8 41) 39 97 64; 39 91 08, faks. (8 41) 52 00 40, el. p. svgtpt@infolex.lt).

Antrinė teisinė pagalba – tai advokato paslaugos, t. y. dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas.

Teikiant antrinę teisinę pagalba atlyginamos bylinėjimosi išlaidos civilinėse, administracinėse bylose ir išlaidos, susijusios su baudžiamosiose bylose pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu.

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai Pirmasis turto ir pajamų lygis ir Antrasis turto ir pajamų lygis.

Pirmasis asmens pajamų lygis

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 9 MMA (MMA – minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 300 Eur (1 035,84 Lt)), dydžio, t.y. 2 700 Eur (9 322,56 Lt) metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 3 MMA per metus (900 Eur (3 107,52 Lt)).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju pirmasis pajamų lygis būtų 9*300+3,0*1*300=3 600 Eur (12 430,08 Lt). Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 9*300+3,0*2*300=4 500 Eur (15 537,60 Lt) ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 3 600 Eur (12 430,08 Lt) turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius - 4 500 Eur (15 537,60 Lt) ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas.


Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:

9*300 Eur (1 035,84 Lt)+3,0*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *300 Eur (1 035,84 Lt).

Antrinė teisinė pagalba I lygis (100 % apmokama)
  Per metus Per mėnesį
  Lt Eur Lt Eur
1 asmens pajamos 9 322,56 2 700 776,88 225
+1 išlaikytinis 12 430,08 3 600 1 035,84 300
 +2 išlaikytiniai 15 537,60 4 500 1 294,80 375
+3 išlaikytiniai 18 645,12 5 400 1 553,76 450
+4 išlaikytiniai 21 752,64 6 300 1 812,72 525

Pastaba. Išlaikytiniais laikomi:

 1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
 2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
 3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

Antrasis asmens pajamų lygis

Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 13 MMA, t.y. 3 900 Eur (13 465,92 Lt) metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 4,5 MMA per metus (1 350 Eur (4 661,28 Eur)).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju antrasis pajamų lygis būtų 13*300+4,5*1*300=5 250 Eur(18 127,20 Lt). Asmens, turinčio 2 išlaikytinius antrasis pajamų lygis būtų 13*300+4,5*2*300= 6 600 Eur (22 788,48 Lt) ir t.t. Jeigu asmens pajamos per metus turint 1 išlaikomą asmenį viršija 3 600 Eur (12 430,08 Lt), tačiau neviršija 5 250 Eur(18 127,20 Lt), o turint 2 išlaikytinius – viršija 4 500 Eur (15 537,60 Lt), tačiau neviršija 6 600 Eur (22 788,48 Lt) ir t.t., tai toks asmuo gautų 50 % valstybės finansuojamą advokatą.

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
 
13*300 Eur (1 035,84 Lt) +4,5*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 300 Eur (1 035,84 Lt)

Antrinė teisinė pagalba  II lygis (50 % apmokama)
  Per metus Per mėnesį
   Lt Eur   Lt Eur
1 asmens pajamos 13 465,92 3 900 1 122,16 325
+1 išlaikytinis 18 127,20 5 250 1 510,60 437,50
 +2 išlaikytiniai 22 788,48 6 600 1 899,04 550
+3 išlaikytiniai 27 449,76 7 950 2 287,48 662,50
+4 išlaikytiniai  32 111,04  9 300 2 675,92 775

Daugiau informacijos: http://www.teisinepagalba.lt/lt/antrine/tm/skaiciuokle/

Antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į turto ir pajamų dydį šiais atvejais:

 1. Ginamiesiems asmenims baudžiamosiose bylose, kai būtiną gynėjo dalyvavimą nustato įstatymas. 
 2. Nukentėjusiesiems dėl nusikaltimu atsiradusios žalos atlyginimo.
 3. Socialinės pašalpos gavėjams.
 4. Socialinės globos įstaigose išlaikomiems asmenims. 
 5. Visiškai nedarbingiems (darbingumo lygis iki 25 % arba anksčiau nustatyta I invalidumo grupė) ar turintiems sunkų neįgalumą asmenims, arba sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
 6. Asmenims, negalintiems disponuoti savo turtu ir lėšomis. 
 7. Sergantiesiems sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiamas jų priverstinio hospitalizavimo klausimas.
 8. Skolininkams vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena. 
 9. Nepilnamečių vaikų tėvams ar kitiems įstatyminiams atstovams, kai sprendžiamas vaikų iškeldinimo klausimas.
 10. Nepilnamečiams vaikams, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą.
 11. Asmenims bylose, kuriose juos prašoma pripažinti neveiksniais.
 12. Asmenims bylose dėl gimimo registravimo.
 13. Kitiems asmenims tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Vienam asmeniui antrinė teisinė pagalba teikiama ne daugiau kaip 4 bylose. 
Ši pateikta informacija yra bendro pobūdžio. Dėl informacijos apie galimybę gauti antrinę teisinę pagalbą kiekvienu konkrečiu atveju prašome kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę ar Šiaulių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto.
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti adresu www.teisinepagalba.lt