*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba:  teisinė informacija, teisinės konsultacijos, rengiami dokumentai, skirti savivaldybių institucijoms (išskyrus procesinius dokumentus), teikiami patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, atliekami veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminę teisinę pagalbą teikia:

Savivaldybės administracijos paskirta darbuotojas, Teisės skyriaus vedėjas, 212 kabinetas,
kontaktinis darbo tel. (8 421) 61 695.
Pastaba: maloniai prašome toliau nuo Pakruojo miesto gyvenančių asmenų iš anksto tartis dėl priėmimo.

Kas turi teisę gauti pirminę teisinę pagalbą Pakruojo rajono savivaldybėje?

Gyventojai: 

 1. Deklaravę savo gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje. 
 2. Neturintys gyvenamosios vietos ir gyvenantys Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

Pareiškėjas turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens pasą ar tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje).
 2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantį dokumentą (spaudas pase arba  Pakruojo migracijos tarnybos išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą).     

Kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos galima:

 1. Raštu, paduodant prašymą suteikti pirminę teisinę pagalbą (prašymai priimami Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 212 kabinete).
 2. Žodžiu, tiesiogiai kreipiantis į valstybės tarnautoją, atsakingą už pirminės teisinės pagalbos teikimą (pareiškėjas turi pasirašyti pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale).

Pastaba: pirminė teisinė pagalba internetu ir telefonu neteikiama.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo esmė – kad vietos gyventojai galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus.     

Pirminės teisinės pagalbos turinys:

 1. Teisinė informacija – tai informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą.
 2. Teisinės konsultacijos – patarimai teisės klausimais.
 3. Dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengimas, išskyrus dokumentų, skirtų teismams (ieškinio ir kiti pareiškimai,  skundai, prašymai ir kiti procesiniai dokumentai), rengimas.
 4. Patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
 5. Veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimas.
 6. Pagalba surašant prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (paaiškėjus, kad reikės antrinės teisinės pagalbos (procesinių dokumentų teismui parengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą (antstolių veikla), atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju ir kitais įstatymo numatytais atvejais). 

Pastaba: Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą. Antrinę teisinę pagalbą teikia advokatai.     

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
 3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus (kai tėvai (įtėviai) atstovauja savo vaikams (įvaikiams) iki jų pilnametystės, globėjai (rūpintojai) atstovauja globotiniams (rūpintiniams).
 4. pareiškėjui tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta pirminė teisinė pagalba.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Teisės skyriaus vedėjas.