*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Dėl paraiškų teikimo vaikų vasaros stovykloms organizuoti

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius) kviečia švietimo teikėjus, turinčius teisę vykdyti neformaliojo švietimo veiklas (toliau – Pareiškėjas), teikti Paraiškas vaikų vasaros stovykloms organizuoti 2021 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais.

Finansavimas bus skiriamas tik Paraiškas pateikusiems Pareiškėjams. Paraiškos finansuojamos konkurso būdu.

Pareiškėjais gali būti laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla ir kiti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti NVŠ veiklas (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas). Pareiškėjas turi būti registruotas (arba įregistruojamas) Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Pareiškėjas teikia:
1. Paraiškos originalą, tituliniame lape pažymėtą „Originalas“ (užpildytą, pasirašytą ir patvirtintą antspaudu) kartu su priedais:
1.1. įstatų (nuostatų) kopiją;
1.2. NVŠ veiklų vykdytojo () išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. gegužės 21 d. iki birželio 4 d. (imtinai), Švietimo skyriuje, 18 kab.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Vilmą Jaraitę tel. (8 421)  614 90 arba el. p. vilma.jaraite@pakruojis.lt.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus informacija