*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Jaunuoliai kviečiami pasimatuoti profesiją vasarą

Jaunuoliai kviečiami pasimatuoti profesiją vasarą

Jaunimo reikalų agentūra kviečia Pakruojo rajono savivaldybės darbdavius ir jaunus žmones (14-21 m.) prisijungti prie įgyvendinamo projekto „Pasimatuok profesiją vasarą“, finansuojamo iš Europos socialinių fondų lėšų. Įgyvendinant projektą, 2023 m. Pakruojo rajone numatoma įdarbinti 3 jaunuolius, darbdaviui pilnai kompensuojant darbo užmokestį.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunuoliams pasitikrinti savo profesijos pasirinkimą realioje darbo vietoje ir skatinti jaunuolių motyvaciją planuoti savo karjerą.

Projekto uždaviniai: suteikti galimybę jaunuoliams išbandyti pasirinktą profesiją realioje darbo vietoje; padėti pritaikyti jaunuolių žinias ir gebėjimus darbo aplinkoje; skatinti jaunuolius tirti profesijos pasirinkimo galimybes; plėtoti jaunuolių žinias ir sampratą apie darbo santykius ir karjeros galimybes.

Projekto dalyviai:

Jaunuoliai nuo 14 m. iki 21 m., registruoti pagal gyvenamąją vietą vienoje iš Lietuvos Respublikos savivaldybių ir besimokantys bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Darbdaviai — Juridinis asmuo (savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme).

Jaunuolių įdarbinimo laikotarpis — nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 31 d. Jaunuolis turi būti įdarbintas ne trumpiau kaip 10 darbo dienų ir ne ilgiau kaip 22 darbo dienas.

Projekto veiklos tinkamomis finansuoti laikomos jaunuolių darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką bei darbdavio socialinio draudimo įmokų išlaidos, neviršijančios MMA (840 Eur), ir kitos susijusios darbo užmokesčio išlaidos (ligos pašalpa, kompensacija už nepanaudotas atostogas) patirtos ir apmokėtos Projekto veiklos vykdymo laikotarpiu, įdarbinant jaunuolius vasarą (ne ugdymo proceso metu) ir pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

Dalyvių registracija:

Darbdavių registracijos pradžia – 2023 vasario 1 d., pabaiga – 2023 m. birželio 1 d. DARBDAVIŲ REGISTRACIJOS ANKETA

 Jaunuolių registracijos pradžia – 2023 m kovo 1 d., pabaiga2023 m. birželio 1 d. JAUNUOLIŲ REGISTRACIJOS ANKETA 

Dalyvių skaičius ribotas! Atitinkantys reikalavimus jaunuoliai kviečiami dalyvauti eilės tvarka pagal registracijos datą ir laiką. Patekę(-usios) į dalyvių sąrašą galės rinktis iš darbdavių pasiūlymų ir įsidarbinti vasaros metu.

Jei esate darbdavys ir norite suteikti galimybę jaunuoliams (nuo 14 m. iki 21 m.), besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, išbandyti save darbo vietoje (10 darbo dienų ar 1 mėnesį) vasaros metu, atrasti talentus ir įkvėpti jaunąją kartą pasitikėti savo galia veikti, tuomet užpildykite darbdaviams skirtą anketą ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas elektroniniu paštu gausite informaciją apie dalyvavimo projekte tolimesnę eigą.

Jei turite klausimų apie projektą, rašykite el. pašto adresu: pasimatuokprofesija@jra.lt

Projektą „Pasimatuok profesiją vasarą“ koordinuoja Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus specialistė Laura Staneikienė, el. p. laura.staneikiene@jra.lt, tel. Nr. 865949662.

Daugiau informacijos rasite: https://jra.lt/jaunimui/dalyvauk/pasimatuok-profesija-vasara.

Jaunimo reikalų agentūros informacija