*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kviečiame teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti

Kviečiame teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kiekvienais metais spalio mėnesį, Tarptautinės mokytojų dienos proga, komisijos atrinktam nusipelniusiam šalies pedagogui skiria Meilės Lukšienės premiją. Premija siekiama įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus.

Atsižvelgiant į Meilės Lukšienės premijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-1445 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-1147 „Dėl Meilės Lukšienės premijos“ pakeitimo“, kandidatūras turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos ir kt.

Premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, humanizmo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

Kandidatūras turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, juridinių asmenų dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos. Premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.

Kviečiame švietimo bendruomenės atstovus iki 2021 m. rugsėjo 15 d. teikti rekomendacijas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Kartu su rekomendacija būtina pateikti kandidato sutikimą dėl jo asmens duomenų panaudojimo svarstant ir priimant sprendimą dėl premijos skyrimo.

Su Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatais galite susipažinti: čia

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija