*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kviečiame teikti paraiškas finansinei paramai dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo

Kviečiame teikti paraiškas finansinei paramai dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos...

Kviečiame žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius prevencijos priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, teikti paraiškas paramai iš Pakruojo rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gauti.

Finansiškai remiamos priemonės, padedančios išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos – repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos, miško plotų, kuriuose įveisti ir ugdomi želdiniai, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis, medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas, laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (pvz., paprastoji kriaušė, miškinė obelis ir pan.) pirkimas ir įveisimas, bebraviečių ardymo darbai, medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencinių priemonių (spec. tvorų, el. piemenų) įsigijimas ir įrengimas ir pan.

Paraiškoje reikia nurodyti numatomų vykdyti prevencinių priemonių pobūdį, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą), reikalingas priemonėms įgyvendinti.

Kartu su paraiška būtina pateikti:
1. Žemės sklypo planą (-us) ar schemą (-as), kurioje (-iose) nurodomos planuojamos prevencinės priemonės.
2. Detalų numatomų atlikti darbų aprašymą su preliminariais skaičiavimais (sąmata).
3. Žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.

Žemės sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioklė, savininkai, valdytojai ir naudotojai,  įgyvendinantys žalos prevencijos priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, ir norintys gauti paramą iš 2021 m. Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, turi pateikti paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo Pakruojo rajono savivaldybėje finansinės paramos (su pridedamais dokumentais) Pakruojo rajono savivaldybės administracijai  (I a., 101 kab.) iki š. m. spalio 1 d.    

Informaciją apie paramą teiks Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (ekologė) Erika Junevičienė, tel. 8 673 78112, el. p. erika.juneviciene@pakruojis.lt.

Paraiška
Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Pakruojo rajone finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
skelbimo data 2021-08-06