*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimo

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų...

Socialinių paslaugų katalogą papildžius socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems paketu nuo 2023 metų socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai. Taip bus užtikrinama socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų kokybė, kaip ir kitų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų. Savivaldybė su akredituotais paslaugų teikėjais pasirašys 3 metų finansavimo sutartis ir vietoje konkursinio finansavimo bus užtikrintas akredituotas paslaugas teikiančių organizacijų finansinis tvarumas.

Pakeistuose teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos turės būti teikiamos neįgaliesiems pritaikytose patalpose:
• įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
• patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
• įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Jeigu organizacija tokių pritaikytų patalpų neturi, ji galės pasirašyti sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kur patalpos pritaikytos ir ten teikti paslaugas.

Taip pat keliami reikalavimai ir personalo išsilavinimui:
• socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą  išsilavinimą;
• individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
• kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą.

Planuojantiems teikti akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, prašymai priimami nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 28 d. Įstaigų prašymai ir Akreditavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai pateikiami Socialinės rūpybos skyriaus el. p. socrupyba@pakruojis.lt vienu failu elektroniniu paštu arba pristatomi Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis. Dėl detalesnės informacijos apie akreditavimo procedūrą galima kreiptis į Socialinės rūpybos skyriaus socialinių paslaugų specialistę Kristiną Stalmačenkaitę, tel. 8 421 69076. mob. tel. 8 610 31438, el. p. kristina.stalmacenkaite@pakruojis.lt.

Dokumentai, reglamentuojantys akreditavimo procedūrą:

Socialinės rūpybos skyriaus informacija
Skelbimo data - 2022-09-21