*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kvietimas teikti paraiškas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia teikti paraiškas pagal  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-49 patvirtintą Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Paraiškas gali teikti daugiabučio gyvenamojo namo daugumos gyventojų (50 procentų ir daugiau) įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas), savo gyvenamąją vietą deklaravęs Pakruojo rajono savivaldybėje.

Administracijos ir pareiškėjo kartu įgyvendinamas projektas* finansuojamas iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto –  ne daugiau 80 procentų projekto kainos ir Pareiškėjo lėšų – ne mažiau 20 procentų projekto kainos.
*Projektas − daugiabučių gyvenamųjų namų susisiekimo komunikacijų remontui (statybai) reikalingos dokumentacijos parengimas, darbai, techninė priežiūra.

Paraiškos priimamos iki liepos 5 d.

Paraiškos priimamos pateikiant šiuos dokumentus:
1. Nustatytos formos paraišką.
2. Dokumentą, patvirtintą daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų daugumos ir leidžiantį atstovauti Pareiškėjui (-ams) (dokumente turi būti nurodyti atstovo kontaktiniai duomenys).
3. Planuojamo remontuoti objekto schemą su matmenimis.
4. Planuojamo remontuoti objekto nuotraukas (fotofiksacija).
    
Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:
1. Pareiškėjo prisidėjimo dydis (PD),
2. Projekto nauda (PN) Pakruojo rajono socialinei gerovei, kurios lyginamasis svoris yra 30 balų. Vertinama daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų danga, kuri eismo dalyvius tiesiogiai ves prie visuomeninių objektų, kitų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų.
3. Paraiškoje nurodytų darbų būtinumas (DB), kuris nustatomas pagal kriterijus įvertinus daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų būklę.
4. Pareiškėjo įvertinimas (), apskaičiuojamas sudedant atskirų kriterijų balus: PĮ=PD+PN+DB.
    
Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą (paraiškos forma) kartu su reikiamais dokumentais Administracijai pateikiama registruotu laišku, elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt  arba pareiškėjo įteikiama asmeniškai Administracijos Informacijoje (1 aukšte, 101 kab.), adresu: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis.
Prašymas, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

• Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 (paraiškos forma)
• Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 (sutarties forma)

Daugiau informacijos: Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2021 m. vasario 25 d.  Nr. T-49 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausiąjį specialistą Valdemarą Galvanauską, tel. (8 421) 69 085, adresas: Kęstučio g. 4, Pakruojis, 111 kab., el. p. valdemaras.galvanauskas@pakruojis.lt.

Pakruojo rajono savivaldybės informacija
Skelbimo data 2021-05-05