*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pratęstas kvietimas ūkininkams teikti paraiškas dėl išimtinės laikinos paramos gavimo

Pratęstas kvietimas ūkininkams teikti paraiškas dėl išimtinės laikinos paramos gavimo

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškų pagal KPP Priemonę priimamos pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d.

Pagal Priemonę remiami žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu bei labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą), taip pat fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede1 nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu.

Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, išvardyti paramos paraiškos formoje.

Išsami informacija: čia

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Liliją Savickienę el. p. [email protected]t arba tel. 8 421 69 091.

Žemės ūkio skyriaus informacija