*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Savivaldybės siekis — jaunimo užimtumas vasarą ir integracija į darbo rinką

Savivaldybės siekis — jaunimo užimtumas vasarą ir integracija į darbo rinką

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), siekdama didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, ne ugdymo proceso metu, skatinti jaunus žmones įsidarbinti bei įgyti praktinių įgūdžių, parengė Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa), kuri patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d sprendimu Nr. T-103.

Administracija balandžio mėn. pateikė paraišką Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkursui. Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas. Gavus finansavimą planuojama įdarbinti 18 jaunų žmonių.

Programa skirta Pakruojo rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 19 m., besimokančiam Pakruojo rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje.

Pagal Programą dirbti jaunimas gali ne ilgiau kaip 2 mėnesius — birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu.

Dalyvauti programoje gali darbdaviai, veiklą vykdantys Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje: juridiniai asmenys, kitos organizacijos (ūkininkai) ir piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla.

Vienam darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, galima įdarbinti ne daugiau kaip 5 jaunus žmones. Darbdaviui už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį numatyta iki 350 (trijų šimtų penkiasdešimties) eurų kompensacija už darbo vietos išlaikymą (priklausomai nuo faktiškai dirbto laiko).

Su atrinktais dalyviais bus pasirašoma trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Administracijos, darbdavio ir įdarbinamo jaunuolio, kurioje aptariamos pagrindinės Programos sąlygos.

Jaunimas jau gali registruotis
Jauni žmonės, susiradę darbdavį, sutinkantį dalyvauti Programoje, turi registruotis iki birželio 21 d. (pirmadienio)( imtinai) el. p. dijana.samuityte@pakruojis.lt: el. laiško tema „Registracija į Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą“. Registruojantis atsiųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jeigu norinčių dalyvauti programoje jaunų žmonių yra daugiau, nei Programai skirta lėšų, atrenkami tie dalyviai, kurie atitinka šiuos prioritetus:
1) gyvena šeimoje, kuri augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų;
2) auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką;
3) užsiregistravo ir pateikė dokumentus pagal registracijos datą ir laiką pirmi.

Darbdavių, norinčių dalyvauti Programoje, sąrašas. Jaunuoliai gali pasirinkti ir kitą darbdavį, kuris dar nėra užsiregistravęs šioje Programoje.

Kontaktai informacijai ir konsultacijoms

  • Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dijana Samuitytė, tel. (8 421) 61 701, mob. 8 687 383 74, el. paštas dijana.samuityte@pakruojis.lt.
  • Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Orinta Ramanauskienė, tel. (8 421) 69 097, mob. 8 605 253 45, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt.   

Daugiau informacijos apie programą (Nr. T-103) rasite čia.

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Nuotrauka pixabay.com
Skelbimo data - 2021-06-10