*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiama vieša jaunimo registracija dalyvauti jaunimo užimtumo vasarą ir integracija į darbo rinką programoje

Skelbiama vieša jaunimo registracija dalyvauti jaunimo užimtumo vasarą ir integracija į darbo...

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), siekdama didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, ne ugdymo proceso metu, skatinti jaunus žmones įsidarbinti bei įgyti praktinių įgūdžių, įgyvendina Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa). Planuojama įdarbinti 20 jaunų žmonių.

Programa skirta Pakruojo rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 21 m., besimokančiam Pakruojo rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje.

Pagal Programą dirbti jaunimas gali ne ilgiau kaip 2 mėnesius — birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu.
Jaunuoliai gali kreiptis į darbdavius jau užsiregistravusius dalyvauti programoje arba pasirinkti kitą, dar neužsiregistravusį darbdavį.
Jauni žmonės, susiradę darbdavį, sutinkantį dalyvauti Programoje, turi registruotis el. p. dijana.samuityte@pakruojis.lt (el. laiško tema: „Registracija į Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą“). Registruojantis privaloma pateikti užpildytus, pasirašytus ir nuskenuotus (nufotografuotus) dokumentus: registracijos formą bei sutikimą.

REGISTRACIJA VYKSTA NUO GEGUŽĖS 22 d. IKI BIRŽELIO 2 D. Pakutinės registracijos diena – birželio 2 d. (penktadienis) iki 15.45 val.

Atkreipiame dėmesį! Ne registracijos laiku pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Su atrinktais dalyviais bus pasirašoma trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Administracijos, darbdavio ir įdarbinamo jaunuolio, kurioje aptariamos pagrindinės Programos sąlygos.

Jeigu norinčių dalyvauti programoje jaunų žmonių yra daugiau, nei Programai skirta lėšų, pirmenybė teikiama dalyviams, kurie atitinka šiuos prioritetus:

1) gyvena šeimoje, kuri augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų;
2) auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką;
3) užsiregistravo ir pateikė dokumentus pagal registracijos datą ir laiką pirmi;
4) turi Ukrainos pilietybę, mokosi Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje registruotoje ugdymo įstaigoje ir įregistruotas Mokinių registre.

Kviečiame jaunuolius susisiekti su darbdaviais, susitarti dėl vasaros įdarbinimo ir teikti registracijos anketas.
Registracijos į programą klausimais konsultuoja Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dijana Samuitytė, tel. (8 421) 61 701, mob. 8 687 383 74, el. p. dijana.samuityte@pakruojis.lt ir Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Orinta Ramanauskienė, tel. (8 421) 69 097, mob. 8 605 253 45, el. p. orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt.

Aktuali informacija:

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.
Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. Sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Dijana Samuitytė

Skelbimo data - 2023-05-22