*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų paraiškos su pridedamais dokumentais turi būti atsiųstos elektroninio pašto adresu reabilitacijosprojektai@pakruojis.lt, .pdf formatu ar pridedamos naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiškos ir pridedami dokumentai  prieinami ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų pateikimo dienos.

Paraiškos su pridedamais dokumentais teikiami nuo 2021 metų spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais darbo valandomis iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku teikiamos, tel. (8 421) 61697 arba el. p. asta.simanskiene@pakruojis.lt.

2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams Pakruojo rajono savivaldybė planuoja skirti
Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma (Eur)  -  19000,00
Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma (Eur)   - 9000,00
Iš viso (Eur) projektams finansuoti skirta   - 39000,00

Pridedama:
1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.
2. Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai (Nuostatų III skyriaus 8 ir 9 punktai).
3. Projekto paraiška (Nuostatų 1 priedas).
4. Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas).
5. Pareiškėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas).

Finansavimo prioritetai:
1. Pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti.
2. Pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).
3. Pareiškėjas teiks pažintinių funkcijų formavimo – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimo ar lavinimo (pvz., rašymo, skaitymo, skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo mokymo ar lavinimo, atminties lavinimo ir pan.) ir aktyvios ir sveikos gyvensenos socialinės reabilitacijos paslaugas.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų vykdymo laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Konkursą Pakruojo rajono savivaldybė organizuoja 2021 m. spalio-gruodžio mėnesiais.

Socialinės rūpybos skyrius