*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Konkurso pareiškėjai – Juridinių asmenų registre registruotos ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, vietos veiklos grupės, labdaros ir paramos fondai), kurių nuostatuose numatytos kultūrinės, gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.

Projektų paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 21 d.

Pareiškėjas elektroniniu laišku Savivaldybės administracijai pateikia užpildytą paraišką (Nuostatų 1 priedas), bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą (Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 17 punkte nurodytus privalomus  dokumentus elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Dokumentai turi būti pateikti su lydraščiu, nurodant adresatą: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, konkurso pavadinimą ,,Pakruojo rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2021 m. konkursui“ ir teikiamų lapų skaičių. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Konkurso nuostatus galite rasti čia.

Paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas);
Bendrą projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas)

Lėšos gali būti naudojamos: sumokėti už prekes, inventorių, kurio vertė yra mažesnė nei 500 (penki šimtai) Eur, ir paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu; Nevyriausybinių organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidoms apmokėti.

Paraiškos vertinamos balais nuo 0 iki 70 balų pagal šiuos kriterijus:                                          
* projekto aktualumas vietos bendruomenei ir jos tradicijoms (nuo 0 iki 15 balų);                                          
* projekto veiklos (-ų) naujumas ir originalumas, naujų tradicijų kūrimas (nuo 0 iki 15 balų);                                
* sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (nuo 0 iki 15 balų);
* projekto prieinamumas socialiai jautrioms visuomenės grupėms (neįgaliesiems, senjorams, imigrantams ir kt.) (nuo 0 iki 10 balų);
* įtraukiamos įvairaus amžiaus grupės (nuo 0 iki 10 balų);    
* projekto papildomas finansavimas (nuo 0 iki 5 balų).

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Judita Vepštienė, el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, tel. (8 421) 69 079. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija