*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2022 metais konkursas

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Konkurso pareiškėjai – Juridinių asmenų registre registruotos ir Savivaldybės teritorijoje registruotos veikiančios nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, vietos veiklos grupės, labdaros ir paramos fondai), kurių nuostatuose numatytos kultūrinės, gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.

Konkurso prioritetai:
1. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas (materialinės bazės bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimo projektai);
2. Jaunimo įtraukimo ir dalyvavimo veiklose skatinimo projektai, skirti Europos jaunimo metams;
3. Neįgalių, pagyvenusių žmonių integracija į rajono kultūrinį gyvenimą skatinant savanorišką veiklą;
4. Aplinkosaugos problemų sprendimas – tvarios gyvensenos puoselėjimas ir skatinimas, kovos su klimato kaita ir aplinkai draugiškų priemonių naudojimas;
5. Pilietiškumo ir tautinės tapatybės puoselėjimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 6 d.

Pareiškėjas elektroniniu laišku pateikia užpildytą paraišką (Nuostatų 1 priedas), bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą (Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 17 punkte nurodytus privalomus  dokumentus Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe savivaldybe@pakruojis.lt. Dokumentai turi būti pateikti su lydraščiu, nurodant adresatą: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, konkurso pavadinimą ,,Pakruojo rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2022 m. konkursui“ ir teikiamų lapų skaičių.

Paraiškoje turi būti projekto aprašymas, nurodomi tikslai, uždaviniai, tikslinės grupės, prieinamumas socialiai jautrioms visuomenės grupėms, viešinimo planas, projekto laukimas rezultatas ir nauda, projekto vykdytojo rekvizitai. Kartu su paraiška pateikiamos šių dokumentų kopijos: Pareiškėjo steigimo dokumento, kur turi būti nurodytos vykdomos veiklos, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre; jungtinės veiklos sutarties, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).

Maksimali projekto finansavimo suma – 600 Eurų.

Konkurso nuostatus galite rasti čia.
Paraiškos forma WORD ir PDF.

Lėšos gali būti naudojamos: 
sumokėti už prekes, inventorių, kurio vertė yra mažesnė nei 500 (penki šimtai) Eur, ir paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu;
Nevyriausybinių organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidoms apmokėti.

Paraiškos vertinamos balais nuo 0 iki 70 balų pagal šiuos kriterijus:
projekto aktualumas vietos bendruomenei ir jos tradicijoms (nuo 0 iki 15 balų);                                          
projekto veiklos (-ų) naujumas ir originalumas, naujų tradicijų kūrimas (nuo 0 iki 15 balų);                                
sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (nuo 0 iki 15 balų);                                           
projekto prieinamumas socialiai jautrioms visuomenės grupėms (neįgaliesiems, senjorams, imigrantams ir kt.) (nuo 0 iki 10 balų);  
įtraukiamos įvairaus amžiaus grupės (nuo 0 iki 10 balų);                                        
projekto papildomas finansavimas (nuo 0 iki 5 balų).

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Udrytė-Šichovcova, el. paštas gitana.udryte@pakruojis.lt, tel. (8 421) 69 079. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija