*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informacija apie investicijas verslui

Informacija apie investicijas verslui

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) kartu su UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) ir viešąja įstaiga ,,Inovacijų agentūra“ (toliau – IA) įgyvendina platų priemonių paketą verslui, kurio apimtis siekia daugiau kaip 900 mln. eurų. Finansavimas verslo subjektams, atitinkantiems priemonių/veiklų/poveiklių finansavimo sąlygų aprašuose keliamus reikalavimus, gali būti skiriamas finansinių priemonių ir (arba) subsidijų forma. Invega atsakinga už finansinių priemonių administravimą, o IA – už subsidijų įgyvendinimą. Šiuo metu jau paskelbti kvietimai už 49,3 mln. eurų 2021–2027 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijoms gauti. Minėtomis ES fondų investicijomis siekiama energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių išteklių energijos diegimo pramonės įmonėse, nuoseklios inovacinės veiklos sistemos sukūrimo skatinimo (pradedantiems inovatoriams), labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atsigavimo po ekonominio nuosmukio skatinimo ir pan. 2023 m. I pusmetį pagal Ministerijos priemones, finansuojamas 2021–2027 m. programavimo laikotarpio ES fondų investicijomis, planuojama papildomai paskelbti dar kvietimų už daugiau kaip 80 mln. eurų.

Detalia informacija apie aktualias finansines galimybes kurti, plėsti ar vystyti verslą mielai sutiktumėme pasidalinti su verslo subjektais Lietuvos savivaldybėse. Maloniai prašome Lietuvos savivaldybių administracijas su atitinkamojoje savivaldybėje veikiančiais verslo subjektais įvertinti renginio apie finansavimo galimybes verslui poreikį  ir apie tai informuoti Ministeriją.

Atsižvelgiant į suinteresuotumą informuosime apie tokio renginio pobūdį: organizuojant jį nuotoliniu būdu ar „gyvai“ atitinkamoje Lietuvos savivaldybėje.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija