*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Rajono bendruomenių, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų, verslo atstovai pakviesti dalyvauti projektinėse veiklose

Rajono bendruomenių, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų, verslo atstovai pakviesti dalyvauti...

Pakruojo sinagogoje įvyko Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ gyventojų aktyvinimo ir viešinimo renginys „Pakruojo rajono 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“. Rajono bendruomenių, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų atstovai bei verslininkai į šį renginį pakviesti siekiant supažindinti su 2014-2020 metų strategijos priemonių įgyvendinimo rezultatais, projektinėms veikloms likusiomis lėšomis, ir norint rasti naujų pareiškėjų, siekiančių įgyvendinti inovatyvias rajonui naudingas veiklas.

Susirinkusius pasveikino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, iškart apžvelgusi praėjusį paraiškų teikimo laiką ir pristačiusi jau įgyvendintus projektus. Nuo 2016 metų rajone baigti įgyvendinti 23, įgyvendinami 9  įvairūs vietos projektai, kurių vertes gyventojai pajuto įvairiai – atsirado naujų laisvalaikio formų, pradėjo veikti bendruomeniniai verslai, susikūrė naujų darbo vietų, populiarintos vietos tradicijos, amatai, maisto produktai, įsigyta daug technikos ir kito inventoriaus. M. Žiubrienė taip pat apžvelgė planuojamą skelbti kvietimą nr. 8 vietos plėtros strategijos priemonėms „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ įgyvendinti. Gruodžio pabaigoje prasidėsiantis naujas paraiškų priėmimo laikas žada ženklią naudą vietos projektų pareiškėjams – paramos suma vienam projektui gali siekti  nuo 85 iki 95 su trupučiu tūkst. eurų. Projektų finansavimo sąlygų aprašus, kriterijus ir išlaidas apžvelgė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ specialistės Raimonda Ušinskienė ir Jovita Trumpienė.

Susirinkusius taip pat pasveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, padėkojęs organizacijoms, kurios jau įgyvendino projektus. Kalbėdamas meras linkėjo drąsių projektų, negęstančių iniciatyvų ir sėkmingos veiklos. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Edikas Drupas taip pat pabrėžė projektinių veiklų svarbą visam rajonui ir jo gyventojams.

Ieškant naujų potencialių pareiškėjų svarbu buvo išgirsti ir patirtis – jomis pasidalino projektus įgyvendinę ir įgyvendinantys organizacijų atstovai: Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vadovas Methardas Zubas, Žeimelio bendruomenės centro pirmininkė Daiva Skrupskelytė, Pakruojo automobilių sporto klubo prezidentas Audrius Kliminskas, Mikoliškio kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Janulis.

Susitikime savo patirtimi taip pat pasidalino svečiai iš kaimyninio rajono – Akmenės rajono VVG pirmininkė, projekto vadovė Aida Rubel ir to paties rajono Raudonskardžio bendruomenės pirmininkė Irena Beišinienė.

Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vadovas M. Zubas savo įgyvendintą projektą pristatė originaliai – dainomis. Kadangi projekto lėšomis buvo įsigyta muzikinių instrumentų, suburta jaunimo muzikos grupė „Septima“, kuri renginio dalyviams ir padovanojo kelias dainas.

Pasibaigus pirmajai renginio daliai būsimi projektų pareiškėjai kartu su VVG specialistėmis pasiliko individualioms konsultacijoms.

Mero padėjėja Simona Lipskytė
Autorės nuotraukos