*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Nukentėjusieji nuo potvynio gali kreiptis dėl žalos atlyginimo. Potvynį sukėlęs lietingas laikotarpis pridarė nemažai rūpesčių gyventojams, ūkininkams, ūkio subjektams. Dėl susidariusios situacijos nuo 2022 m. birželio 23 d. rajone paskelbta ekstremalioji situacija. Paskelbus ekstremaliąją situaciją, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo gali teikti prašymus gauti valstybės paramą už patirtą žalą.
Daugiau informacijos...

Dėmesio!  Dėl pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai


Primename, kad ūkininkai ir ž. ū. įmonės, pateikę paraiškas paramai gauti bei turintys gyvulių, yra įsipareigoję laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurių vienas draudžia valdoje per metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekį viršyti 170 kg/ha. Azoto kiekis, tenkantis vienam hektarui dirvos, apskaičiuojamas pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, valdoje laikomus sąlyginių gyvulių vienetus dalijant iš valdoje deklaruoto ž. ū. naudmenų ploto ir dauginant iš 100.