*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje
Projekto kodas: 08.1.1-CPVA-V-427-05-0007
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova sus skurdu“
Fondas: Europos regioninės plėtros fondas
Veiksmų programos prioriteto priemonė: „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“
Nr. 08.1.1-CPVA-V-427
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai: Linkuvos socialinių paslaugų centras
Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius
Žeimelio bendruomenės centras
Paramos sutarties pasirašymo data 2019 m. gruodžio 3 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2019-08-26
veiklų pabaiga: 2023-08-31
Projekto finansavimo šaltiniai Skirta suma Eur
Projektui skirtas finansavimas: 324 717,95
ES dalis:
324 717,95
Valstybės biudžeto lėšos: -
Savivaldybės dalis: -
tinkamos finansuoti lėšos: -
netinkamos finansuoti lėšos: -
Bendra projekto vertė: 324 717,95

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – Pakruojo rajone sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Linkuvos socialinių paslaugų centru, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi ir Žeimelio bendruomenės centru numato įkurti naujus bendruomeninius vaikų globos namus bei išplėsti vaikų dienos centrų veiklą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti ir atnaujinti gyvenamosios paskirties namą ir suremontuoti esamą butą Pakruojyje, juos pritaikant bendruomeninių vaikų globos namų veiklai. Įsigyti būtiniausius baldus ir įrangą.

Siekiant išplėsti vaikų dienos centrų tinklą, numatoma įkurti vaikų dienos centrą Petrašiūnų k. ir išplėsti Žeimelio mstl. vaikų dienos centro veiklą, atlikti vidaus patalpų remonto darbus, įsigyti būtiniausius baldus ir įrangą.
Įgyvendinus projektą bus įkurti reikalavimus atitinkantys ir licencijuoti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose vaikai gyvens ir jausis, lyg šeimoje, veiks nauji VDC, kuriuose bus teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikams ir jų šeimoms.

Informacija spaudoje:

Asmenys kontaktams:

Lina Mikolaitytė (projekto vadovė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaityte@pakruojis.lt

Vaida Diliūnienė (projekto koordinatorė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyr. specialistė
tel. (8 421) 69 097, el. paštas vaida.diliuniene@pakruojis.lt