*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (II etapas)
Projekto kodas: 05.5.1-APVA-R-019-61-0011
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto būsena: Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris 05.5.1-APVA-R-019-61-0011
Paramos sutarties pasirašymo data 2019 m. balandžio 11 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2019-04
veiklų pabaiga: 2021-05
Projekto finansavimo šaltiniai Skirta suma Eur
Bendra projekto vertė: 399 723,41
Projektui skirtas finansavimas: 339 764,50
ES dalis
339 764,50
Valstybės biudžeto lėšos:  
Savivaldybės dalis: 59 958,91
tinkamos finansuoti lėšos: 59 958,91
netinkamos finansuoti lėšos:  -

Projekto aprašymas
    Projekto įgyvendinimo metu planuojama Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje sutvarkyti 1 kasybos darbais pažeistą žemę bei nugriauti 22 teismo sprendimais pripažintus bešeimininkiais statinius.
    Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje yra patvirtinta 17 Valstybinių pažeistų žemių, įrašytų į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-430 „Dėl valstybinių pažeistų žemių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Valstybinių pažeistų žemių sąrašą. Jos išsidėstę visame Pakruojo rajone, didžioji dalis jų yra apaugusios arba apsemtos teritorijos. Pažeistose žemėse, išnaudojus visus išteklius, lieka riogsoti didžiulės duobės. Niekam daugiau nebenaudojami, kraštovaizdį darkantys plotai, dėl technogeninės veiklos praradę derlingąjį dirvožemio sluoksnį, nesunkiai gali būti pritaikomi naujai veiklai, rekultivuojant juos. Rekultivavus pažeistas žemės, techninių, inžinierinių, statybos darbų ir biologinių priemonių pagalba, pažeistose žemėse gali būti sudarytos sąlygos natūralioms ekosistemoms atsikurti arba padaryti ją tinkamą žmogaus ūkinei veiklai, rekreacijai ir t. t. Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekultivuoti žemę esančią Šiaulių apskr., Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Ūdekų k. (koordinatės 6224365, 501038). Planuojama rekultivuoti pažeista žemė yra urbanizuotoje teritorijoje. Rekultivuojamos žemės plotas 1,0392 ha.
    Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje yra daugiausia bešeimininkių apleistų pastatų visame Šiaulių regione. Jie išsidėstę visoje rajono teritorijoje ir yra susikoncentravę kaimiškose vietovėse. Daugumos statinių nusidėvėjimas siekia 70-95 proc. Didžiausią dalį statinių sudaro buvusios fermos, sandėliai ir kiti žemės ūkiui būdingi statiniai. Kadangi statiniai yra apgriuvę, kai kur likę tik pamatai ar dalis sienų, jie darko kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, ir ypač tie, kurie yra šalia gyvenamųjų vietovių ar pravažiuojant matomi nuo kelio. Neprižiūrimi statiniai kelią grėsmę žmonių saugumui, o išskirtiniais atvejais, įvykus nelaimingam atsitikimui, gali baigtis mirtimi.
     Projekto įgyvendinimo metu bus likviduoti 22 statiniai:
- ferma, siloso tranšėja – Ąžuolo g., Degučių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. (2 statiniai);
- aerotenkas, valymo įrenginių lagūna – Ajerų g. 7, Šukionių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. (2 statiniai);
- valymo įrenginiai, aerotenkas, valymo įrenginių lagūna – Kabališkių k. 2, Lygumų sen., Pakruojo r. (3 statiniai);
- administracinis pastatas, Sodo g. 1, Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. (1 statinys);
- ferma, siloso tranšėja, Pušaloto g., Klovainių mstl., Klovainių sen., Pakruojo r. (2 statiniai);
- vaikų darželis, pavėsinė, pavėsinė, bėgimo takas, ūkio pastatas, priešgaisrinė lagūna, privažiavimo kelias su aikštele, Draudelių k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. (7 statiniai);
- ūkio pastatas, Beržų g., Mažeikonių k., Pakruojo sen., Pakruojo r. (1 statinys);
- ferma, ūkio pastato pamatai, siloso tranšėja, tvartas, Slėnio g., Lauksodžio k., Žeimelio sen., Pakruojo r. (4 statiniai).
Visi planuojami griauti statiniai yra urbanizuotose teritorijose arba greta rajoninių kelių (statinių schemos pridedamos). Bendra sutvarkyta teritorija sieks 0,7644 ha.
     Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta 1 pažeista žemė bei likviduoti 22 statiniai Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, bus pagerinta įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklė. Sutvarkytomis teritorijomis galės naudotis gyventojų bendruomenės, bus atkurti pažeisti kraštovaizdžio kompleksai ir objektai, atkurta biologinė įvairovė, buvę apleisti statiniai nebekels grėsmės gyventojų saugumui, nebedarkys kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo. Tinkamai panaudojus atliekas (perdirbus, išrūšiavus) bus sumažinta tarša gamtai. Teritorijų išvalymas ir apželdinimas užtikrins kokybiškesnę gamtinę ir gyvenamąją aplinką.

Informacija spaudoje

Asmuo kontaktams:

Orinta Ramanauskienė
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt