*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto vertė, tūkst. Eur.
2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“
1. Tūkstantmečio mokyklos I 113 376,6
2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programa
1. Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija 4,08
2. Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas 2 607,49 (38,00)
Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija
1. Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje  24,41
2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“
1. Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose 273,42
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
1. Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams - kokybiško ugdymo pagrindas 452,59 (99,83)
2. Atsinaujinimo „stiprintuvas“ Pakruojo ir Iecavos savivaldybėse 234,94 (130,29)
3. Kartų įgalinimas socialinei integracijai 239,70 (140,99)
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
1. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione  76,8
2. Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms 342,81489
3. Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (II etapas) 399,72341
4. Buvusios Pakruojo m. spaustuvės pastato konversija 796,97
5. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje 324,717
6. Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas 620,090
7. Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo kultūros namų atnaujinimas 250,000
8. Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Pakruojo rajono Lygumų miestelyje 250,000
Valstybės investicijų programa
1. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pastato Pakruojyje, p. Mašioto g. 45, rekonstravimas 1396,84
2. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pastato, adresu: P. Mašioto g. 1, Pakruojis, modernizavimas  24,585
3. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno P. Mašioto g. 1, Pakruojis, atnaujinimas  478,40
4. Pakruojo rajono sporto centro pagrindinio pastato, esančio Pramonės g. 2B, Pakruojo m., remontas (II etapas)  760,00
5. Pakruojo kultūros centro pritaikymas bendruomenės reikmėms  854