*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
     

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

1.

Prevencija ir reagavimas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione (Safe Response)

673,76 (117,56)
2.

Ateities įgūdžių pagrindas – žinios ir gebėjimai STEAM srityje (fit4future)

303,66 (84,91)
2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“
1. Tūkstantmečio mokyklos I 113 376,6
2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programa
1. Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija 4,08
2. Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas 2 607,49 (38,00)
3. Šiaulių apskrities Pakruojo ir Šiaulių rajonų unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas 511,93 (228,82)
Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija
1. Pakruojo rajono kultūros ir gamtos išteklių pritaikymas sumaniam turizmui plėtoti 250
2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“
1. Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose 273,42
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
1. Kartų įgalinimas socialinei integracijai 239,70 (140,99)
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
1. Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms 342,81489
2. Buvusios Pakruojo m. spaustuvės pastato konversija 796,97
3. Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas 620,090
4. Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Pakruojo rajono Lygumų miestelyje 250,000
Valstybės investicijų programa
1. Pakruojo rajono sporto centro pagrindinio pastato, esančio Pramonės g. 2B, Pakruojo m., remontas (II etapas)  760,00
2. Pakruojo kultūros centro pritaikymas bendruomenės reikmėms  854