*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo kultūros namų atnaujinimas
Projekto kodas: 20KI-KS-20-1-06653-PR001

Finansavimo šaltiniai

Finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

Veiksmų programos priemonė

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

Veiksmų programos priemonė veiklos sritis

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto būsena:
Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris Nr. 20KI-KS-20-1-06653-PR001
Paramos sutarties pasirašymo data

2020 m. gruodžio 17 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2020-12
veiklų pabaiga: 2022-12
Bendra projekto vertė: 250 000,00 Eur
Projektui skirtas finansavimas: 200 000,00 Eur
EŽŪF dalis: 170 000,00 Eur
Valstybės biudžeto lėšos:   30 000,00 Eur
Savivaldybės dalis:  50 000,00 Eur
tinkamos finansuoti lėšos  50 000,00 Eur
netinkamos finansuoti lėšos  

Projekto aprašymas

Pamūšio k. bendruomenės renginiai (šventės, minėjimai, kultūrinė, laisvalaikio ir socialinės veiklos) vyksta Pamūšio kultūros namuose, esančiuose Mokyklos g. 21. Tačiau bloga Pamūšio kultūros namų būklė – didelė problema kaimo gyventojams: senyvo amžiaus bei judėjimo negalią turinčių asmenų poreikiams nepritaikytas pastatas neleidžia organizuoti pilnavertiškų aktyvios bendruomenės kultūrinių, laisvalaikio ir socialinių veiklų.

Šiuo metu pastato būklė yra labai prasta: stogas kiauras (pastato lubos, sienos šlampa ir pelija, gadinama vidaus patalpų apdaila, dėl lašančio vandens pūva vienos iš salių grindys), nėra įrengtos lietaus nuvedimo sistemos, pastato durys yra susidėvėjusios, išorinės durys, pro kurias patenkama į didžiąją salę  iš viso nebedarinėjamos, pastate esantys sanitariniai mazgai yra nusidėvėję, tinkamai neveikia, patekimas į pastatą ir didžioji dalis patalpų nėra tinkamos asmenims su judėjimo negalia, nes nėra įrengto panduso, nėra pritaikytų sanitarinių mazgų. Antrame pastato aukšte įrengta biblioteka, į ją galima patekti lipant labai stačiais laiptais / kopėčiomis, todėl biblioteka negali naudotis ne tik asmenys su judėjimo negalia, bet ir vyresnio amžiaus asmenys ir maži vaikai. Siekiant skatinanti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, praplėsti vietos kultūrinio ir laisvalaikio paslaugų spektrą, didinti vietos gyventojų užimtumą, kūrybiškumą, projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Pamūšio kultūros namus pritaikant juos tiek Pamūšio, tiek aplinkinių kaimų bendruomenių poreikiams, ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai. Dėl šios priežasties inicijuotas projekto „Pakruojo r. sav. Pašvitinio seniūnijos Pamūšio k. kultūros namų atnaujinimas“ įgyvendinimas.

Projekto tikslas – didinti gyventojų poreikius tenkinančių paslaugų prieinamumą Pamūšio k. atnaujinant ir bendruomenių poreikiams pritaikant viešąją infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta viešoji infrastruktūra ir vietos gyventojų kultūriniams ir socialiniams poreikiams pritaikytos patalpos, esančios adresu: Mokyklos g. 21, Pamūšio k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Pamūšio k. kultūros namų pastatą: pakeisti stogą, dalyje patalpų pakeisti grindis, įrengti lietaus nuvedimo sistemą, sutvarkyti sanitarinius mazgus, perplanuoti patalpas ir biblioteką perkelti į pirmą aukštą, pakeisti duris, atlikti dalies vidaus patalpų remonto darbus, pritaikyti pastatą asmenims su judėjimo negalia. Tikslinė auditorija, į kurią orientuotas projektas – visi Pamūšio kaimo gyventojai (296), tačiau naudos gavėjai bus ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių gyventojai. Esant geroms susisiekimo sąlygoms su Šiaulių m., Naisiais, Lygumais, Mikniūnų k., seniūnijos centru Pašvitiniu, visi šių ir kitų aplinkinių gyvenviečių gyventojai galės dalyvauti organizuojamuose renginiuose, lankytis bibliotekoje.

Įgyvendinus projektą bus pagerinta visų Pamūšio kaimo ir aplinkinių gyvenviečių gyventojų gyvenimo kokybė, bus prisidėta prie aktyvumo, jaunimo užimtumo, pasitenkinimo gyvenamąja aplinka didinimo. Projektas naudingas ir būtinas, nes prisidės prie darnios kaimo plėtros, kultūrinių ir socialinių rodiklių gerinimo, geresnių vietos bendruomenės socialinio, kultūrinio gyvenimo sąlygų tenkinant vietos gyventojų poreikius kūrimo. Bus mažinama atskirtis tarp miesto ir kaimiškųjų vietovių gyventojams suteikiant pilnavertiškas laisvalaikio praleidimo sąlygas.

Asmuo kontaktams

Orinta Ramanauskienė
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt