*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Pakruojo rajono Lygumų miestelyje
Projekto kodas: 20KI-KS-20-1-08340-PR001

Finansavimo šaltiniai

Finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų

Veiksmų programos priemonė

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

Veiksmų programos priemonė veiklos sritis

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto būsena:
Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris Nr. 20KI-KS-20-1-08340-PR001
Paramos sutarties pasirašymo data

2021 m. kovo 22 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2021-03
veiklų pabaiga: 2023-03
Bendra projekto vertė: 250 000,00 Eur
Projektui skirtas finansavimas: 200 000,00 Eur
EŽŪF dalis: 170 000,00 Eur
Valstybės biudžeto lėšos:  30 000,00 Eur
Savivaldybės dalis:  50 000,00 Eur
tinkamos finansuoti lėšos  50 000,00 Eur
netinkamos finansuoti lėšos  

Projekto aprašymas

Pastatas, esantis Juknaičių g. 5, Lygumų miestelyje yra pačiame miestelio centre, šalia centrinės miesto aikštės, seniūnijos, bažnyčios. Šiuo metu pastato didžiojoje dalyje yra įsikūrusi Lygumų ambulatorija (II a.), o pirmame aukšte dalyje patalpų įsikūręs vaikų dienos centras bei biblioteka. Kitos pastato dalys yra apleistos. Pagrindinė problema su kuria susiduria Lygumų miestelio gyventojai yra tai, kad šiuo metu Lygumų miestelyje nėra patalpų kuriose bendruomenė galėtų vykdyti visas savo iniciatyvas, vykdyti įvairią veiklą, įgyvendinti projektus, organizuoti renginius visuomenei. Dar viena svarbi problema su kuria susiduria Lygumų miestelio gyventojai yra tai, kad  ambulatorijos patalpos yra sutvarkytos, tačiau labai šaltos, dėl ko nukenčia ir ambulatorijos darbuotojai ir pacientai. Bendrai galima sakyti, kad pastato būklė yra prasta – pastatas nesandarus, šildymo sistema išsibalansavusi, ne visi langai ir durys pakeiti naujais, pastatas nepritaikytas žmonėms su negalia.

Siekiant skatinanti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, praplėsti vietos kultūrinio, laisvalaikio, sveikatos paslaugų spektrą, didinti vietos gyventojų užimtumą, kūrybiškumą, projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti ambulatorijos pastato patalpas, pritaikant jas kaimo bendruomenių poreikiams, ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti dalį Pakruojo r. savivaldybės Lygumų miestelio ambulatorijos pastato: pakeisti ir apšiltinti dalį stogo, pakeisti senus langus bei duris, pritaikyti pastatą neįgaliesiems (įrengti liftą į ambulatoriją, pritaikyti tualetus bibliotekoje bei ambulatorijoje), atnaujinti, subalansuoti šildymo sistemą, perplanuoti patalpas ir įrengti konferencijų salę bendruomenės renginiams, atlikti dalies vidaus patalpų remonto darbus.

Lygumų miestelio ambulatorijos pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, prisidės prie šeštojo ES kaimo plėtros politikos prioriteto, skatinančio socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Infrastruktūros plėtra skatins visų socialinių grupių ir amžiaus vietos gyventojus įsitraukti į socialines, kultūrines, laisvalaikio veiklas. Tokiu būdu mažinama socialinė atskirtis tarp miesto ir mažesnių gyvenviečių, miestelių ir kaimų. Į organizuojamus renginius bus įtraukiama vietos bendruomenė, tokiu būdu prisidedant prie gyventojų savivertės jausmo pakilimo.

Projektas naudingas ir būtinas, nes prisidės prie darnios kaimo plėtros, kultūrinių ir socialinių rodiklių gerinimo ir vystymo, prisidės prie geresnių sąlygų vietos bendruomenės socialiniam, kultūriniam gyvenimui ir aktyviam laisvalaikio praleidimui sudarymo.

Asmuo kontaktams

Orinta Ramanauskienė
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt