*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra
Projekto kodas: 08.1.1-CPVA-R-407-61-0001
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Fondas: Europos reogioninės plėtros fondas
Veiksmų programos prioritetas: 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Veiksmų programos prioriteto priemonė: „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, Nr. 08.1.1-CPVA-R-407
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris: Linkuvos socialinių paslaugų centras
Paramos sutarties pasirašymo data 2017 m. kovo 27 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2017-03-27
veiklų pabaiga: 2019-11-30
Projekto finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur
Paramos lėšos: 111 938,46
ES fondų lėšos: 111 938,46
Valstybės biudžeto lėšos:  
Savivaldybės lėšos: 91 078,93
tinkamos finansuoti lėšos: 19 753,86
netinkamos finansuoti lėšos: 71 325,07
Kiti finansavimo šaltiniai:  
Iš viso: 203 017,39

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Pakruojo rajono savivaldybėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija kartu su Linkuvos socialinių paslaugų centru sėkmingai įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondas) bendrai finansuojamą projektą „Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra“. Jo metu atlikti pastato vidaus patalpų remonto darbai bei pastato išorės rekonstravimo darbai: atlikti vidaus patalpų remonto darbai (atnaujintos sienos, lubos, grindys), renovuotos rekonstruojamos pastato dalies šildymo ir vandens sistemos, sanitariniai mazgai, elektros instaliacija, ryšių komunikacijos, pakeisti langai, durys, apšiltintas stogas, sienos, atlikti lauko laiptų pertvarkymo darbai, įrengti pandusai.

Įgyvendinus projektą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia sudaryta galimybė pasinaudoti trumpalaikės socialinės globos paslaugomis: apgyvendinimu, priežiūra, maitinimu, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir pan. Sudaryta galimybė kvalifikuotiems specialistams teikti kompleksinę pagalbą ir nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą, atsižvelgiant į kiekvieno asmens poreikius ir sveikatos būklę. Atokvėpiu galės pasinaudoti jų šeimos nariai, globėjai, rūpintojai, kurie dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalės prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Globos namuose „Atokvėpis“ sudarytos ne tik puikios sąlygos gyventi viename iš keturių kambarių, bet ir bendrauti su bendraamžiais ir bendraminčiais. Projekto įgyvendinimo metu įrengti dviviečiai ir triviečiai kambariai, šviesi ir jauki poilsio ir virtuvės patalpa, masažo kambarys.

Informacija spaudoje

2020-01-23 Rajono gyventojai galės naudotis naujomis socialinėmis paslaugomis
2019-04-19 Vyksta patalpų, kuriose bus įkurti socialinės globos namai, rekonstravimo darbai

Asmuo kontaktams: Lina Mikolaitytė (projekto vadovė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus  vedėjo pavaduotoja
tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaityte@pakruojis.lt

Vaida Diliūnienė (projekto koordinatorė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus  vyr. specialistė
tel. (8 421) 69 097, el. paštas vaida.diliuniene@pakruojis.lt