*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios L. Giros g. 4, Pakruojis, tobulinimas

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-R-725-61-0007

Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Fondas: Europos regioninės plėtros fondas
Veiksmų programa: 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
Veiksmų programos prioritetas: „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris: Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla
Paramos sutarties pasirašymo data 2018 m. vasario 14 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2015-05-05

veiklų pabaiga: 2021-11-30

Finansavimo šaltiniai Finansuojamas iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų
  Skirta suma Eur Išmokėta suma Eur
Bendra projekto vertė: 440 427,05

463 564,79

Projektui skirtas finansavimas: 358 712,08

353 874,28

ES dalis: 358 712,08

353 874,28

Valstybės biudžeto lėšos:    
Savivaldybės dalis:  81 714,97

109 690,51

tinkamos finansuoti lėšos:  81 714,97

 78 408,09

Netinkamos, projekto biudžetą viršijančios, lėšos:  

 31 282,42

Projekto aprašymas
Projekto tikslas – tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą Pakruojo mieste, gerinant veiklų kokybę ir prieinamumą.

Siekiant gerinti Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos veiklų kokybę ir prieinamumą, užtikrinti sklandų ugdymo programų įgyvendinimą įgyvendintas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios L. Giros g. 4, Pakruojis, tobulinimas“. 

Projekto įgyvendinimo metu atlikti abiejų pastato korpusų, pirmo ir antro aukštų, patalpų remonto darbai (sutvarkant apie 1643 kv.m.), perplanuota dalis patalpų, įrengta salė, atnaujintos inžinerinės sistemos ir vidaus elektros tinklai, įrengta apsauginė ir gaisrinė signalizacijos, telekomunikacijų tinklai. Patalpos pritaikytos neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų, būrelių veiklai.

Nuotraukų galerija  - Projekto įgyvendinimo pradžioje, įgyvendinimo metu, įgyvendinimo pabaigoje

Informacija spaudoje

Asmuo kontaktams:

Lina Mikolaitytė (projekto vadovė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaityte@pakruojis.lt

Vaida Diliūnienė,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 421) 69 097, el. paštas vaida.diliuniene@pakruojis.lt