*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas:   Socialinio būsto fondo plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje
Projekto kodas:   08.1.2-CPVA-R-408-61-0002
Veiksmų programa:   2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:   8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Fondas:   Europos regioninės plėtros fondas
Veiksmų programos prioriteto
priemonė:
  Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61 „Socialinio būsto fondo plėtra“
Projekto vykdytojas:   Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto būsena:   Įgyvendintas
Paramos sutarties pasirašymo data   2016 m. rugpjūčio 3 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:   veiklų pradžia: 2016-03-25
  veiklų pabaiga: 2020-06-30
Projekto finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur
Išmokėta suma
Eur
Paramos lėšos: 286 927,70 286 927,70
ES fondų lėšos: 286 927,70 286 927,70
Valstybės biudžeto lėšos:  -  -
Savivaldybės lėšos: 50 634,30 52 540,30
tinkamos finansuoti lėšos: 50 634,30 50 634,30
Netinkamos, projekto biudžetą viršijančios
išlaidos finansuoti lėšos:
 -  1 906,00
Kiti finansavimo šaltiniai:  -  -
Iš viso: 337 562,00 339 468,00

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – sudaryti galimybes apsirūpinti būstu Pakruojo rajono savivaldybės asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projektu buvo siekiama prisidėti prie Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu, 2016–2020 metais, Pakruojo mieste įsigyti 23 socialiniai būstai: 10 vieno kambario, 10 dviejų kambarių ir 3 trijų kambarių butai. Nupirktos ir visuose įsigytuose socialiniuose butuose pastatytos viryklės, kaip numatyta projekto finansavimo sutartyje.

Visi įsigyti būstai išnuomoti teisę į socialinį būstą turintiems asmenims ir šeimoms – juose apgyvendinti 65 asmenys.

Pakruojo rajono savivaldybės laukiančiųjų išsinuomoti socialinius būstus sąrašuose nebuvo neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl butų, pritaikytų neįgaliesiems, nebuvo pirkti.

Informacija spaudoje

Asmenys kontaktams:

Solveiga Naglienė,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt

Vaida Diliūnienė,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 421) 69 097, el. paštas vaida.diliuniene@pakruojis.lt