*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas 
Projekto kodas: 07.1.1-CPVA-R-905-61-0013
Veiksmų programa: Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondo lėšų)
Veiksmų programos prioritetas: Miestų kompleksinė plėtra
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto būsena: Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0013
Paramos sutarties pasirašymo data

2020 m. gegužės 12 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2018-02-06
veiklų pabaiga: 2022-05-31
Projekto finansavimo šaltiniai 620 089,67 Eur
Projektui skirtas finansavimas: 518 794,57  
ES dalis
476 730,15
Valstybės biudžeto lėšos   42 064,42
Savivaldybės dalis: 101 295,10
tinkamos finansuoti lėšos  95 529,54
netinkamos finansuoti lėšos    5 765,56

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas paslaugų sektoriui vystytis, prisidėti prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, stiprinant esamą traukos centrą Pakruojo miesto Kruojos upės pakrančių ir miesto parko teritorijoje. Dabartinė Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko teritorija nesukuria pakankamo vietos lankytojų ir miesto svečių srauto, nes teritorija yra prastos būklės ir nesaugi naudoti. Stinga rekreacinės infrastruktūros išvystymo ir jos pritaikymo platesnei veiklai, organizuojant įvairius miesto renginius ir šventes (tuo pačiu neišnaudojama paslaugų sektoriui plėtoti). Neišplėtota viešoji infrastruktūra ir dabartinė jos būklė nesudaro sąlygų Kruojos upės pakrančių ir miesto parko teritorijos atgaivinimui, įveiklinimui ir integracijai į miesto gyvenimą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko (nesuformuotame valstybinės žemės sklype; tvarkomos teritorijos plotas ~ 20000 kv. m) sutvarkymo darbus:

 • sutvarkyti Kruojos upės pakrantes, prieigas prie salos ir parko;
 • suremontuoti esamus pėsčiųjų tiltus per Kruojos upę;
 • įrengti pėsčiųjų takus;
 • įrengti apšvietimą;
 • įrengti mažosios architektūros elementus;
 • parke įrengti vietas žiūrovams;
 • saloje paruošti vietą scenai;
 • dešiniajame upės krante įrengti pėsčiųjų taką, pritaikyta žmonėms su negalia;
 • sutvarkyti laiptus;
 • įrengti apžvalgos aikštelę;
 • įrengti vaizdo stebėjimo sistemą.

Esamos Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas rekreacinei veiklai, gyventojų trumpalaikiam poilsiui ir saviraiškai, įvairiems renginiams organizuoti sudarys potencialias gyventojų ir miesto svečių traukos sąlygas, o kartu ir potencialias paklausos sąlygas paslaugų sektoriaus vystymui (smulkieji amatininkai galės dalyvauti tautodailininkų mugėse). Kompleksiškai sutvarkius esamą rekreacinę teritoriją, kuri yra šalia Pakruojo sinagogos, Pakruojo Antrojo pasaulinio karo aukų kapų, Pakruojo senųjų žydų kapinių ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, bus įveiklinta esama teritorija (šiltuoju metų laiku Pakruojo sinagogos organizuojami renginiai galės vykti sutvarkytoje rekreacinėje teritorijoje). Patirtis rodo, kad nauja ekonominė veikla koncentruojasi arčiau atnaujintos viešosios infrastruktūros. Gyventojai ir miesto svečiai dažniau lankysis rekreacinėje teritorijoje, čia bus organizuojama daugiau renginių, veiks apžvalgos aikštelė, t. y. bus sudarytos kokybiškos sąlygos gyventojų trumpalaikiam poilsiui ir saviraiškai, aktyviau plėtojamas gyventojų laisvalaikio užimtumas ir kultūrinis gyvenimas, didinama viešųjų paslaugų įvairovė vietos ir rajono gyventojams, sudarytos galimybės vystyti paslaugų sektorių.

Tikimasi, kad teritorijos sutvarkymas prisidės prie Pakruojo miesto gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, bus sudarytos galimybės trumpalaikiam gyventojų poilsiui ir saviraiškai bei įvairiems renginiams organizuoti (regiono folkloro šventė „Žiemgala“, Joninių ir Užgavėnių šventės, Pakruojo miesto šventė, šokių vakarai, tautodailininkų mugės, parodos, sporto šventės, kt.), užimtumo skatinimo, palankių sąlygų naujų įmonių steigimui ir esamų bendrovių plėtrai sudarymo, investicijų pritraukimo. Projekto metu sukurta infrastruktūra galės naudotis Pakruojo miesto gyventojai bei verslo subjektai, atvykstantys rajono svečiai ir tokiu būdu pagerės sąlygos privataus verslo plėtrai, gyvenimo ir aplinkos kokybei, o projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi atnaujinta infrastruktūra bei padidėjusia galimybe sukurti naujas darbo vietas.

Informacija spaudoje

Asmuo kontaktams: Orinta Ramanauskienė
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt