*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Atšaukiama ekstremalioji situacija Klovainių ir Lygumų seniūnijų teritorijose

Atšaukiama ekstremalioji situacija Klovainių ir Lygumų seniūnijų teritorijose

Rugpjūčio 21 d. Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) (pirmininkas – S. Margis) siūlymu, mero potvarkiu atšaukiama  ekstremalioji situacija Klovainių ir Lygumų seniūnijų teritorijose dėl stichinio meteorologinio reiškinio – labai smarkios audros (pavojingų meteorologinių reiškinių komplekso: perkūnijos ir smarkaus lietaus, ir (ar) škvalo, ir (ar) krušos).

Su Lygumų ir Klovainių gyventojais ir kitais ūkio subjektais, kurie jau teikė informaciją dėl krušos metu patirtų nuostolių, seniūnijų žemės ūkio specialistai susisieks asmeniškai dėl papildomų dokumentų pateikimo.

Gyventojai ir kiti ūkio subjektai, kurie patyrė žalą, bet informacijos nepateikė, prašymą gali pateikti:

Prašyme nurodoma:

  • prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu gyventojui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys arba prašymą pateikusios kitos įstaigos, ūkio subjekto ar veiklos vykdytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas (užsienio juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys papildomai nurodo užsienio valstybės, kurioje yra įregistruoti, pavadinimą, kontaktiniai duomenys);
  • žalos atsiradimo data, aplinkybės, dydis ir pobūdis;
  • priežastys, dėl kurių turtas, už kurį prašoma suteikti valstybės paramą, žalos atsiradimo metu nebuvo apdraustas, o jei buvo apdraustas – informaciją apie draudimo išmoką;
  • ar iki žalos atsiradimo dienos Lietuvos rinkoje draudikai siūlė turto draudimo paslaugas nuo žalos, už kurią prašoma suteikti valstybės paramą, atsiradimo.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  • nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sugadintas, patvirtinantys dokumentai;
  • žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiantys dokumentai;
  • jei turtas buvo apdraustas ­– draudimo ir gautos išmokos dokumentai;
  • nuotraukos, įrodančios padarytus turtui nuostolius.

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius