*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone
Projekto kodas: 08.4.1-ESFA-V-416-02-0002
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Fondas: Finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų
Veiksmų programos prioritetas: 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Veiksmų programos prioriteto priemonė: „Kompleksinės paslaugos šeimai“, Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras
Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius
Paramos sutarties pasirašymo data 2016 m. gruodžio 16 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2016-12-16
veiklų pabaiga: 2023-02-28
Projekto finansavimo šaltiniai: Skirta suma, Eur Išmokėta suma, Eur
ES fondų lėšos: 291 156,46 277 762,40
Valstybės biudžeto lėšos: - -
Savivaldybės lėšos:    
tinkamos finansuoti lėšos:   225,24
Netinkamos finansuoti lėšos, projekto biudžetą viršijančios išlaidos:   225,24
Kiti finansavimo šaltiniai: -  
Iš viso: 291 156,46 277 987,64

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas Pakruojo rajone, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo teikiamos kompleksinės paslaugos asmeniui (šeimai):  pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos, pavėžėjimo paslaugos, potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. buvo teikiamos ir asmeninio asistento paslaugos.

Projekto veiklose dalyvavo  856 asmenys.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre buvo įkurti bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose buvo koordinuojamas, organizuojamas ir užtikrinamas paslaugų asmenims (šeimoms) teikimas, teikiama informacija apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas asmeniui (šeimai), tarpininkaujama tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Daugiau informacijos –   Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro internetiniame puslapyje - https://www.pnspc.lt/

Asmuo kontaktams:

Lina Mikolaitytė,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaitytė@pakruojis.lt

Vaida Diliūnienė,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 421) 69 097, el. paštas vaida.diliuniene@pakruojis.lt

Bendruomeniniai šeimos namai.
Aurinta Tvarušienė,
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“
mob. tel. 860404214, el. paštas aurintatvarusiene@gmail.com

Šeimų klubų veikla.
Dovilė Pašakinskienė,
Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus pirmininkė
mob. tel. 8687021089, el. paštas dovile.pasakinskiene@gmail.com

Pranešimai spaudai: