*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas

Programa, pagal kurią
teikiamas projektas

Projekto vertė

Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis

Pareiškėjas

Partneris (-iai)

Projekto santrauka

Dalies Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Varpo g. 13, Linkuvos m., sutvarkymas ir pritaikymas kultūros paslaugoms teikti.

 

2021–2030 metų Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa

1 171 875,00

2023 lapkritis – 2026 lapkritis

Linkuvos kultūros centras

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu, skatinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą. Projekto siekiamas rezultatas - sutvarkyti ir pritaikyti kultūros paslaugoms teikti, dalį Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Varpo g. 13, Linkuvos m. Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo dešiniajame korpuse planuojama įrengti renginių-edukacijų salę, virtuvę, holą, kambarius nakvynėms, kitas patalpas pritaikyti ekspozicijoms bei kultūrinėms veikloms, įsigyti kultūrinėms veikloms vykdyti reikalingus baldus bei įrangą, bei interaktyvių Linkuvos vienuolyno įveiklinimo sprendinių sukūrimo ir diegimo paslaugas.

 

Ateities įgūdžių pagrindas – žinios ir gebėjimai STEAM srityje
(fit4future)

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

309 832,80 Eur

(iš jų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projekto biudžeto vertė – 87 875,00 Eur)

2024 m. sausis - 2026 m. gruodis

Žiemgalos planavimo regionas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (LT),

Biržų rajono savivaldybės administracija (LT),

Bauskės savivaldybė (LV),

Jelgavos savivaldybė (LV),

Projekto tikslas – tobulinti švietimo specialistų gebėjimus ir supratimą apie STEAM svarbą ateities įgūdžių kontekste. Projekto įgyvendinimo metu švietimo specialistams planuojama organizuoti gerosios patirties mainus organizuojant pažintinius vizitus, susitikimus, organizuoti informacinius renginius, moksleiviams organizuoti išvykas į STEAM centrus, konkursus, įsigyti įrangą (nešiojamieji kompiuteriai, išmaniosios lentos, STEAM laboratorijos ir kt.), reikalingą taikyti inovatyvius mokymosi metodus.

Prevencija ir reagavimas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione
(Safe Response)

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

679 217,76 Eur

(iš jų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projekto biudžeto vertė – 119 990,93 Eur)

2024 m. sausis - 2026 m. gruodis

Žiemgalos planavimo regionas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (LT),

Joniškio rajono savivaldybės administracija (LT),

Bauskės savivaldybė (LV),

Aizkrauklės savivaldybė (LV),

Jelgavos savivaldybė (LV)

Projekto tikslas – užtikrinti Latvijos ir Lietuvos pasienio savivaldybių pasirengimą suvaldyti klimato kaitos ir ekstremalių oro reiškinių, kaip potvyniai ir gaisrai, keliamas rizikas pasienio regione. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos šios veiklos:
mokomosios medžiagos sklaida apie klimato kaitos poveikį ir ekstremalius oro reiškinius pasienio regione; savivaldybių saugos tarnybų gebėjimų ir bendradarbiavimo tarp saugos tarnybų (ugniagesių, savivaldybės policijos, civilinės saugos specialistų ir kt.) stiprinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio savivaldybėse (patirties mainų vizitai tarp savivaldybių partnerių, keitimosi patirtimi vizitas už programos teritorijos ribų);
pasienio savivaldybių mokymai saugos tarnyboms, savivaldybės specialistams ir gyventojams;
įrangos ir infrastruktūros, skirtos veiksmingai reaguoti į klimato kaitos riziką ir ekstremalias oro sąlygas įsigijimas;
įrangos rizikos prevencijai ir ekstremalių oro sąlygų švelninimui įsigijimas;
analizė ir tyrimas dėl galimos bendros pasienio savivaldybių veiklos, siekiant sustiprinti pasirengimą klimato kaitos poveikiui ir įveikti ekstremalias oro sąlygas, įskaitant veiksmų planus ir bendradarbiavimo metodikas.

Preakceleravimo,
inkubavimo ir
mentorystės programa, skatinanti
pradedančiųjų SVV
subjektų kūrimąsi ir
plėtrą Pakruojo rajono savivaldybėje

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programa

265 658,23

2023 m. gruodis – 2026 m. gruodis

Pakruojo verslo informacijos centras

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Projekto metu bus įkurtos 4 darbo vietas verslui, įdarbintas darbuotojas, kuris rūpinsis verslo mentorystės ir proakseleravimo programų įgyvendinimu, mokymų, konferencijų ir kiti verslumą skatinančių renginių, stovyklų organizavimu ir kt.;  verslo konsultavimu verslo steigimo, projektų rengimo ir valdymo, investicijų pritraukimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir kt. verslui aktualiais klausimais.

Šalto ir karšto vandens tiekimo paslaugų skaitmenizavimo sistemos sukūrimas Pakruojo rajone

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa

1 300 907,0

2024 m. balandis-2026 m. balandis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

UAB „Pakruojo vandentiekis“

UAB „Pakruojo šiluma“

Projekto tikslas - sukurti nuotolinę skaitmenizuotą vandens tiekimo paslaugų nuskaitymo sistemą, pagerinant šalto ir karšto vandens tiekimo paslaugų kokybę ir efektyvumą. Projekto metu numatoma įdiegti nuotolinio šalto ir karšto vandens apskaitymo sistemą, kuri leis abonentams ir vartotojams, kurie naudojasi centralizuota vandens tiekimo paslauga atsisakyti skaitiklių rodmenų deklaravimo kiekvieną mėnesį.