*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas

Programa, pagal kurią
teikiamas projektas

Projekto vertė

Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis

Pareiškėjas

Partneris (-iai)

Projekto santrauka

Dalies Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Varpo g. 13, Linkuvos m., sutvarkymas ir pritaikymas kultūros paslaugoms teikti.

 

2021–2030 metų Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa

1 171 875,00

2023 lapkritis – 2026 lapkritis

Linkuvos kultūros centras

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas – išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu, skatinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą. Projekto siekiamas rezultatas - sutvarkyti ir pritaikyti kultūros paslaugoms teikti, dalį Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Varpo g. 13, Linkuvos m. Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo dešiniajame korpuse planuojama įrengti renginių-edukacijų salę, virtuvę, holą, kambarius nakvynėms, kitas patalpas pritaikyti ekspozicijoms bei kultūrinėms veikloms, įsigyti kultūrinėms veikloms vykdyti reikalingus baldus bei įrangą, bei interaktyvių Linkuvos vienuolyno įveiklinimo sprendinių sukūrimo ir diegimo paslaugas.

 

Šiaulių apskrities Pakruojo ir Šiaulių rajonų unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas

2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa

511 929,09 Eur

(iš jų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projekto biudžeto vertė – 228 821,33 Eur)

2023 m. spalis - 2026 m. balandis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas – sukurti Šiaulių apskrities Pakruojo ir Šiaulių rajonų skaitmeninę kapinių duomenų bazę, leidžiančią saugiai ir patogiai gauti reikiamas paslaugas.

Ateities įgūdžių pagrindas – žinios ir gebėjimai STEAM srityje
(fit4future)

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

309 832,80 Eur

(iš jų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projekto biudžeto vertė – 87 875,00 Eur)

2024 m. sausis - 2026 m. gruodis

Žiemgalos planavimo regionas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (LT),

Biržų rajono savivaldybės administracija (LT),

Bauskės savivaldybė (LV),

Jelgavos savivaldybė (LV),

Projekto tikslas – tobulinti švietimo specialistų gebėjimus ir supratimą apie STEAM svarbą ateities įgūdžių kontekste. Projekto įgyvendinimo metu švietimo specialistams planuojama organizuoti gerosios patirties mainus organizuojant pažintinius vizitus, susitikimus, organizuoti informacinius renginius, moksleiviams organizuoti išvykas į STEAM centrus, konkursus, įsigyti įrangą (nešiojamieji kompiuteriai, išmaniosios lentos, STEAM laboratorijos ir kt.), reikalingą taikyti inovatyvius mokymosi metodus.

Prevencija ir reagavimas į klimato kaitos rizikas bei ekstremalius meteorologinius reiškinius Latvijos ir Lietuvos pasienio regione
(Safe Response)

2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

679 217,76 Eur

(iš jų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projekto biudžeto vertė – 119 990,93 Eur)

2024 m. sausis - 2026 m. gruodis

Žiemgalos planavimo regionas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (LT),

Joniškio rajono savivaldybės administracija (LT),

Bauskės savivaldybė (LV),

Aizkrauklės savivaldybė (LV),

Jelgavos savivaldybė (LV)

Projekto tikslas – užtikrinti Latvijos ir Lietuvos pasienio savivaldybių pasirengimą suvaldyti klimato kaitos ir ekstremalių oro reiškinių, kaip potvyniai ir gaisrai, keliamas rizikas pasienio regione. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos šios veiklos:
mokomosios medžiagos sklaida apie klimato kaitos poveikį ir ekstremalius oro reiškinius pasienio regione; savivaldybių saugos tarnybų gebėjimų ir bendradarbiavimo tarp saugos tarnybų (ugniagesių, savivaldybės policijos, civilinės saugos specialistų ir kt.) stiprinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio savivaldybėse (patirties mainų vizitai tarp savivaldybių partnerių, keitimosi patirtimi vizitas už programos teritorijos ribų);
pasienio savivaldybių mokymai saugos tarnyboms, savivaldybės specialistams ir gyventojams;
įrangos ir infrastruktūros, skirtos veiksmingai reaguoti į klimato kaitos riziką ir ekstremalias oro sąlygas įsigijimas;
įrangos rizikos prevencijai ir ekstremalių oro sąlygų švelninimui įsigijimas;
analizė ir tyrimas dėl galimos bendros pasienio savivaldybių veiklos, siekiant sustiprinti pasirengimą klimato kaitos poveikiui ir įveikti ekstremalias oro sąlygas, įskaitant veiksmų planus ir bendradarbiavimo metodikas.