*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
 T-1  Dėl Pakruojo rajono  savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo
 T-2  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo
 T-3  Dėl priedo prie pareiginės algos mokėjimo Pakruojo kultūros centro direktoriui
 T-4  Dėl Pakruojo rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-5  Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo
 T-6  Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
 T-7  Dėl techninio projekto „Pakruojo krašto muziejaus „Žiemgala“ pastato Vienybės a. 15, Žeimelio miestelyje, rekonstrukcija“ patvirtinimo
 T-8  Dėl techninio projekto „Jovarų gyvenvietės vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimas ir prijungimas prie Pakruojo miesto tinklų“ patvirtinimo
 T-9  Dėl techninio projekto „Pakruojo miesto buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų išplėtimas“ patvirtinimo
 T-10  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo
 T-11  Dėl priemokų ugdymo įstaigų vadovams mokėjimo
 T-12  Dėl Pakruojo rajono 2008 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, jos objektų sąrašo ir Pakruojo rajono 2008 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos patvirtinimo
 T-13  Dėl žemės sklypo Šiaulių g. 1, Sigutėnų k.,  Pakruojo r.  (kadastrinis Nr.  6543/0015 :145), detaliojo plano atlikimo
 T-14  Dėl  Pakruojo miško dalies detaliojo plano atlikimo Paverdenių k., Pakruojo r.
 T-15  Dėl žemės sklypų Poškiečių k.,  Lygumų sen., Pakruojo r.  sujungimo ir paskirties keitimo detaliojo plano patvirtinimo
 T-16  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2008 m. sausio 18 d. potvarkio Nr. MA-1 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui“ patvirtinimo
 T-17  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T–333 „Dėl Socialinės globos poskyrio prie Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus VšĮ Pakruojo ligoninėje“ dalinio pakeitimo
 T-18  Dėl Pakruojo rajono valdybos 1992 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. 271V „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo“ dalinio pakeitimo
 T-19  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių, etatų ir darbuotojų pareiginių algų koeficientų patvirtinimo
 T-20  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo
 T-21  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ ilgalaikio materialaus turto perleidimo“ priedo pakeitimo
 T-22  Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo
 T-23  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
 T-24  Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2008 metų programos patvirtinimo
 T-25  Dėl pritarimo Paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2008 m. programai
 T-26  Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos patvirtinimo
 T-27  Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų sveikatos priežiūrai mokyklose skyrimo
 T-28  Dėl Pakruojo rajono mokytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 T-29  Dėl Savivaldybės tarybos narių skyrimo atstovauti savivaldybės interesams vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyboje
 T-30  Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo
 T-31  Dėl Pakruojo rajono valdybos 1990 m.  rugpjūčio 20 d. potvarkio Nr. 61 „Dėl katalikų bažnyčios Pakruojo rajono religinėms bendruomenėms priklausiusio turto grąžinimo“ priedėlio
 T-32  Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį
 T-33  Dėl turto perdavimo
 T-34  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės negyvenamųjų patalų perdavimo Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
 T-35  Dėl 2000 m. vasario 11 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 20 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto nuomos“ papildymo ir savivaldybės negyvenamų patalpų nuomos išimties tvarka
 T-36  Dėl leidimo įsigyti nekilnojamąjį turtą pagal sandorį
 T-37  Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2008 m. I pusmetyje sąmatos patvirtinimo
 T-38  Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei parduoti butą
 T-39  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
 T-40  Dėl penkiašalio bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties pasirašymo
 T-41  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo
 T-42  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareiginės instrukcijos patvirtinimo
 T-43  Dėl VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centro tarybos reglamento patvirtinimo
 T-44  Dėl viešojo konkurso Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtinimo
 T-45  Dėl dolomito kasybos ar akmens skaldymo Petrašiūnų III  dolomito telkinyje
 T-46  Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo mokėjimo Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei
 T-47   Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2008 m. sausio 28 d. potvarkio Nr. MP-3 „Dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolierei“ patvirtinimo
 T-48

 Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.  6558/0001 :107) Pašvitinio mstl., Pašvitinio sen. detaliojo plano patvirtinimo