*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-233   Dėl  Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarkos
T-234   Dėl žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Klovainių sen., Laipuškių k., detaliojo plano patvirtinimo
T-235   Dėl pritarimo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ parengtai integruotai Pakruojo rajono kaimo plėtros 2007–2013 m. strategijai ir jos vykdymo bendrojo finansavimo
T-236   Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos nustatymo
T-237   Dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ įstatų dalinio pakeitimo
T-238   Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
T-239   Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarkos
T-240   Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų gyventojams teikiamų atlygintinų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-241   Dėl Genovaitės Janulienės atleidimo iš UAB „Knyga visiems“ direktoriaus pareigų
T-242   Dėl Astos Sutkienės paskyrimo UAB „Knyga visiems“ direktore
T-243   Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo“ dalinio pakeitimo
T-244   Dėl rekonstrukcijos ir statybos darbų verčių perdavimo
T-245   Dėl projekto „Pakruojo dvaro sodybos pastato – medinės evangelikų bažnyčios – rekonstrukcija ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ įgyvendinimo
T-246   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T-247   Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl 2004 m. privatizuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ laikymo negaliojančiu
T-248   Dėl Pakruojo rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Mūšos g., Linkuvos m., Pakruojo r., panaudos
T-249   Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2008 metų investicijų plano patvirtinimo
T-250   Dėl 2009 metais privatizuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
T-251   Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2008 m. II pusmetyje sąmatos patvirtinimo
T-252   Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo
T-253   Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo
T-254   Dėl leidimo UAB „Pakruojo šiluma“ imti paskolą ir įkeisti ilgalaikį turtą
T-255   Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 ir 4 priedo dalinio pakeitimo
T-256   Dėl Pakruojo rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
T-257   Dėl Vaišvydžių kaimo vandenvietės detaliojo plano atlikimo
T-258   Dėl  žemės sklypo dalies, esančios Pakruojo r. sav., Beržinių k. (kadastrinis Nr.  6530/0004:84), detaliojo plano atlikimo
T-259   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
T-260   Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-315 „Dėl leidimo viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei įkeisti reikalavimo teisę, kylančią iš sutarties su Šiaulių teritorine ligonių kasa“ dalinio pakeitimo